Města dvou světců

V pondělí, 26. května 2014 osm svrateckých farníků vyrazilo na pouť za dvěma našimi světci. Vyjeli jsme už ve 4 hodiny ráno. Naší první zastávkou byl čtyřtisícový Nepomuk, kam jsme dojeli v 7,30. V 8 hodin jsme se zúčastnili spolu s nepomuckými věřícími mše svaté, sloužené v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého, stojícím na místě světcova rodného domu.Světec zde spatřil světlo světa kolem r. 1340. Po mši svaté nás místní duchovní správce seznámil s historií kostela. Venku jsme naslouchali vyzvánění nových zvonů, které byly pořízeny z darů kněží z celé republiky. Poté jsme si prohlédli i kostel sv. Jakuba a budovu arciděkanství.

Kolem kapličky sv. Vojtěcha jsme dojeli do vsi Klášter. Přímo pod Zelenou horou, známou z Černých baronů, se nacházejí trosky bývalého cisterciáckého kláštera, zničeného husity. Zde získal první vzdělání sv. Jan Nepomucký. Vesnice existovala již ve 12. století.

Ujeli jsme dalších 80 km a dojeli do Prachatic. Městečko bylo osídleno již v pravěku. Našly se zde artefakty z osídlení v mladší době bronzové i z mladší doby kamenné. Město těžilo z výhodné polohy. Vedla tudy obchodní cesta z Pasova do Čech. Přepravovaly se po ní drahé látky, koření, jižní ovoce a sůl. Písemný doklad o této cestě, zvané „zlatá,“ pochází z roku 1010. Prachatice se staly jedním z nejbohatších měst v Čechách.

Nejprve jsme navštívili Staré Prachatice. Na hřbitově stojí gotický kostelík sv. Petra a Pavla. Nedaleko něho se nachází hrob rodičů sv. Jana Neumanna. Dvě jeho rodné sestry se staly řeholnicemi – jsou pohřbeny na zdejším hřbitově v hrobě sester boromejek. Společné foto a již sjíždíme do jedenáctitisícových Prachatic, které vznikly na přelomu 13. a 14. století pod horou Libín.

Zde se nás ujala účetní z Děkanství, provedla nás kostelem a zájemce vyvedla až na ochoz věže, odkud byl nádherný výhled na celé náměstí s řadou historických domů. Pomodlili jsme se u křtitelnice, byla svědkem křtu sv. Jana Neumanna v roce 1811, obdivovali jsme gotické nástěnné malby z 15. a 16. století v presbytáři, viděli jsme i ohořelé trámy v jedné z kaplí, v níž za husitských válek byli upáleni místní katolíci, za kostelem jsme shlédli malou zahrádku, ve které prý sedával a učil se Mistr Jan Hus, když zde studoval.

Přešli jsme náměstí a zastavili se u místního hospice, který byl zbudován v rodném domě sv. Jana Neumanna. Pomodlili jsme se ve zdejší kapli, nahlédli do pokojů obyvatel, v parčíku se zastavili u sochy sv. Jana Neumanna, představující ho jako žehnajícího filadelfského biskupa.

V cukrárně na náměstí jsme si dali výbornou italskou zmrzlinu a v 15,25 jen neradi se loučíme s Prachaticemi. Netrvalo ani deset minut a spustil vydatný liják. Byli jsme rádi, že jsme pod střechou. Déšť nás provázel až domů. Najeli jsme 540 km. Spolehlivý šofér, nás bezpečně v 19 h přivezl domů – všichni mu moc děkujeme. Díky němu jsme poznali mnoho zajímavých věcí – a hlavně srdečných a milých lidí. Tímto článečkem jim jednak chceme poděkovat a potom chci namlsat ty z vás, kteří třeba nevědí kam o dovolené, abyste se na tato místa jeli podívat. Třeba vás k tomu povzbudí i pár fotografií ve fotogalerii.

Datum: 07.07.2014