Národní eucharistický kongres 2015

Česká biskupská konference schválila pro letošní rok konání Národního eucharistického kongresu. Jeho smyslem je oživit nebo znovu obnovit úctu k Eucharistii.

Věřící ve všech farnostech se mohou osobně i jako společenství zapojit do přípravy kongresu. Ta začala již nyní a potrvá šest měsíců. Biskupové zároveň vyzývají věřící, aby se za zdárné uskutečnění kongresu modlili a schválili proto také Modlitbu a znělku za NEK 2015.Biskupem delegátem pro eucharistické kongresy se stal Mons. Jan Vokál.

Hlavní den Národního eucharistického kongresu se uskuteční v sobotu 17. října 2015 v Brně. Věřící z celé země se sejdou při mši svaté a eucharistickém průvodu. Aktuální informace k tomuto tématu najdete na webových stránkách www.nek2015.cz.

Datum: 10.01.2015