Nový relikviář v královéhradecké katedrále

Připomínáme si deset let od úmrtí papeže Jana Pavla II. Shodou okolností výročí letos připadlo na Zelený čtvrtek a při té příležitosti byl ukládán relikviář s ostatky Jana Pavla II. v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. S místní diecézí poutá svatořečeného papeže vztah s biskupem Janem Vokálem, kterého papež Jan Pavel II. vysvětil na kněze.

Podobu relikviáře s ostatky Jana Pavla II.navrhl královéhradecký umělecký zlatník Pavel Šrytr. Relikviář zdobí pravé české granáty a amaldiny. Nožku zdobí osobní znak Jana Pavla II. Své místo našel relikviář v gotickém výklenku katedrály, vedle busty sv. Klimenta, patrona naší královéhradecké diecéze.

Ať oba svatí papežové ochraňují naši diecézi i jejího biskupa!

dsc09654.jpg

Datum: 07.04.2015