Od letoška nový svátek

Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého, oslaví věřící v českých a moravských diecézích poprvé nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Kde se tento nový svátek vzal? Poprvé slavili tento svátek věřící ve Španělsku v roce 1970. Slavit jim ho povolil papež Pavel VI. O definitivním zavedení svátku však rozhodl až papež Benedikt XVI. v červnu 2012 s tím, že do liturgických kalendářů jednotlivých zemí si příslušné biskupské konference mohou se souhlasem Svatého stolce po požádání tento svátek zavést. Proto se svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze slaví ve čtvrtek po Slavnosti Seslání Ducha svatého jen v těch zemích, jejichž biskupská konference požádala Svatý stolec o jeho zařazení do svého liturgického kalendáře. Na Slovensku se svátek slaví od minulého roku.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze má biblický základ. O Ježíši Kristu jako o pravém, vznešeném a nejvyšším knězi se vypovídá v Listu Židům: „Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žid 4, 14–16).

Zapsání nového svátku – Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze do Českého národního kalendáře schválila dne 28. ledna 2015 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Svátek připadá na čtvrtek po Seslání Ducha svatého a jeho slavení je pro Českou republiku závazné.

Datum: 26.05.2015