Krakov nejen pro mladé

Je všeobecně známé, že Svatý Otec František pozval mladé do Krakova, kde se ve dnech 25.-31.7.2016 bude konat Světový den mládeže. Sám papež se ho zúčastní.

Mnozí naši poutníci a 9 našich biskupů zavítalo 28. května do Krakova na Národní pouť. Svou velkou účastí, kdy zcela zaplnili Baziliku Božího milosrdenství v Lagiewnikách, která pojme 5 000 lidí, konsternovali i samotného kardinála Diwisze, který řekl, že se říká, že Češi se k Pánu Bohu moc nehlásí. On však vidí, že se v Čechách a na Moravě cosi děje, něco se probouzí.

Proč se sem naši věřící vydali? Přišli vzdát hold Božímu milosrdenství. Prošli Svatou branou, aby mohli získat plnomocné odpustky, prohlédli si klášter, kde žila a zemřela svatá sestra Faustyna Kowalská, pomodlili se u jejích ostatků v klášterní kapli, obdivovali vkusnou výzdobu kaplí v suterénu, měli čas i na vzájemné sdílení.

Velkým ctitelem sestry Faustyny byl i svatý papež Jan Pavel II., který schválil spisy světice, ustanovil svátek Božího milosrdenství pro celou církev,prohlásil sestru Faustynu za svatou, sám osobně tuto velkolepou svatyni vysvětil 17.8.2002.

Není tedy náhodou, že na protějším kopci vzniká další velkolepý projekt: Centrum sv. Jana Pavla II. Začalo vyrůstat v roce 2006 z podnětu kardinála Diwisze. Plně funkční je moderní kostel, zahrnující spodní podlaží, vrchní podlaží a kryptu. Vrchní kostel je vyzdoben mozaikami světoznámého Marka Rupnika. Každý měsíc, dvaadvacátého se zde koná velkolepé procesí po celém areálu kopce s relikviemi sv. Jana Pavla II.

Aby Centrum mohlo plnit své poslání, postupně k němu přibudou následující objekty: multimediální muzeum, věnované životu a působení Jana Pavla II., institut Jana Pavla II., dům pro mládež, centrum dobrovolníků, exerciční dům s kaplí, konferenční centrum, poutnický dům, hotel a meditačně rekreační park.

Hodláte-li tedy o dovolené a prázdninách navštívit Krakov, určitě nevynechejte ani toto duchovní atmosférou překypující místo. No a na zpáteční cestě si můžete udělat i zastávku na poutním místě Kalwarya Zebrzydowská a v rodišti sv. Jana Pavla II., ve Wadowicích. Určitě nebudete litovat.

A na závěr ve fotogalerii pár fotek z tohoto kouzelného místa.

Datum: 01.06.2016