Svratecké oslavy podpořila i církev

Dosti času uběhlo ode dnů, kdy jsme slavili 150 výročí povýšení Svratky na město. Město připravilo neskutečně bohatý program akcí, při nichž si každý mohl přijít na své. Organizátoři vynaložili velké úsilí, aby všichni byli spokojeni. Jistě si zato zaslouží velkou pochvalu.

Byl jsem požádán, zda bych na tyto oslavy nepozval hradeckého pana biskupa, Mons. JUDr Ing. Jana Vokála, JU.D., aby odsloužil za naše městečko slavnostní mši svatou na náměstí u sochy sv. Václava. Obrátil jsem se na něho již v listopadu roku 2016. Řekl mi, že je to dosti nešťastný termín, protože mu předchází velehradská pouť na sv. Cyrila a Metoděje, po níž hned biskupové mají třídenní zasedání biskupské konference, a že neví, zdali se na tu sobotu stačí vrátit. Zatím že nic neslibuje. Zkoušel jsem to i u premonstrát­ských opatů, želivského Jáchyma Šimka a novoříšského Mariána Rudolfa Kosíka. Ti již také měli naslibované akce. Asi po měsíci mi pan biskup zavolal, že to tedy dopadne, že přijede. Honza Gregor začal domlouvat s biskupským ceremonářem vhodné písně k liturgii a začal je pomalu s místním Svatojánkem nacvičovat.

Nespokojil se pouze s nácvikem písní, zajistil z okolí výpomoc ministrantů a vše s nimi nacvičil. Za pomoci obětavých žen a mužů se farní místnosti proměnily ve velkou jídelnu. Kuchař připravil obědy pro pana biskupa, kněze a jáhny, v 1. patře pro ministranty a Svatojánek – řízky kuřecí i vepřové, guláš, obložené mísy i chlebíčky. To vše jako odměna za jejich nasazení. Panovala dobrá nálada a sedělo se ještě dlouho po odjezdu pana biskupa. Nikomu se nechtělo domů. Nesmím zapomenout ani na ženy,které umývaly nádobí, uklízely, které napekly spoustu cukroví, které se po mši rozdávalo zúčastněným.

Na tvářích všech čtyř stovek návštěvníků byla poznat sváteční nálada a radost.Zvláště potěšil pan biskup zmínkou, že i nejbližší okolí Hlinska – tedy i Svratku – považuje za součást svého domova. Jak napsal pan starosta Mládek: „Pro Svratku bylo nesmírnou ctí, že se stal právě pan biskup důstojnou osobností a součástí oslav. Celá Svratka si toho moc váží.“

Snažil jsem se přesvědčit některé, aby napsali svoje dojmy ze slavnosti. Nedočkal jsem se. Tak jsem napsal pár slov sám, protože si myslím, že s odstupem času se někteří budou chtít k této události vrátit. A pro našeho pana biskupa Vás prosím o modlitbu, aby mu jeho těžký a náročný úkol byl lehčí.

Datum: 16.08.2017