Posmrtný návrat kardinála Josefa Berana

Po vynaložení velkého úsilí se konečně naplní přání kardinála Josefa Berana, pražského arcibiskupa, aby byl pohřben ve své vlasti. 20. dubna budou převezeny jeho ostatky z Říma do Prahy. V klášterním kostele strahovského opatství se uskuteční noční vigilie u jeho ostatků. V sobotu, 21. dubna v 10 hodin vyjde procesí s kardinálovými ostatky ze Strahova na Hradčanské náměstí. V 11 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit kardinál Dominik Duka mši svatou ke cti sv. Vojtěcha a po ní bude vystavena rakev s ostatky kardinála Berana veřejné úctě až do 23. dubna, kdy po večerní bohoslužbě v 18 hodin bude uložena do nově zřízeného sarkofágu, informuje Arcibiskupství pražské.

Pro připomínku mladším čtenářům zde uvádím krátký životopis kardinála Josefa Berana.

Josef Beran odešel po maturitě do semináře v Římě, po vysvěcení v roce 1911 se vrátil. Záhy se stal rektorem pražského semináře, učil a vychovával. Neohroženě se postavil proti nacismu. Škola nelidskosti, lidské solidarity a ekumeny se pro něj odbývala na Pankráci, v Terezíně a v koncentračním táboře Dachau. Vrátil se domů klidný a poučený o tom, co je v člověku. Na podzim 1946 se stal arcibiskupem pražským. Byl účastníkem pohřbu prezidenta Beneše a  sloužil Te Deum po zvolení Klementa Gottwalda. Tento akt vyměnil za slib, že bude propuštěno více než 70 kněží, kteří ovšem ani ne za půl roku byli opět ve  vězeních, a  za  slib zachování církevního školství. Netrvalo dlouho a v roce 1949 došlo k policejnímu zásahu při slavnosti Božího Těla a arcibiskup byl internován. Sdílel tak osud primasů ostatních zemí s komunistickým režimem, kardinálů Mindszentyho, Wyszyńského a Stepinace.

Papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupa Berana kardinálem a státní orgány mu povolily cestu do Říma jen pod podmínkou, že se nikdy nevrátí. Aby umožnil nastoupení biskupa Františka Tomáška, přijal doživotní vyhnanství. V Římě, kde stihl ještě pronést řeč o náboženské svobodě na Druhém vatikánském koncilu, žil ve zvláštní péči Pavla VI. Pro české poutníky založil poutní dům Velehrad. Zemřel v české koleji Nepomucenum 17.5.1969. Není znám případ, že by někdo jiný byl pochován samotným papežem v kryptě svatopetrské baziliky mezi papeži.

„Josef kardinál Beran se před svátkem sv. Vojtěcha vrátí s poctami církevními i státními do své katedrály. Přichází, aby promluvil skoro tak, jako když v roce 1948 napsal slova „Nemlč, arcibiskupe“ a varoval. Stojíme dnes uprostřed neustálých volebních kampaní, jsme vyhroceně rozděleni, zapomínáme na cenu svobody, promarnili a poztráceli jsme všechny ideové hodnoty našeho státu,jako nepotřebnou veteš odsouváme přirozenou rodinu, výchovu dětí a mládeže strkáme jeden na  druhého, až ji nedělá nikdo. Naříkáme, že nemáme osobnosti, a přitom ušlapeme pomluvami každého, kdo osobností je. Beranův návrat je pro nás především zkouškou z věrnosti dobru, poctivému dobru každého člověka, zkouškou z lidské odpovědnosti za druhé“, napsal kardinál Dominik Duka.

Vrací se učitel a arcibiskup,velký občan našeho státu a syn našeho národa. Ve fotogalerii se s Vámi podělím o pár jeho fotografií a autogram na zadní straně svatého obrázku. Přikládám i pár fotografií ze Strahova a z katedrály. Nás, osm svrateckých, kteří jsme se této mimořádné události zúčastnili, si nese v srdci vzpomínky, na které se nezapomíná.

Datum: 03.04.2018