Dvacet let od úmrtí P. Miroslava Tomka

Dne 3. října tomu bude 20 let, co tento muž malého vzrůstu, ale velkého ducha zemřel. Narodil se 4.3. 1924 v Senohrabech. Pokřtěn byl v Hrusicích. Absolvoval reálné gymnázium v Benešově. Matka zahynula v koncentračním táboře, otec zemřel v roce 1947. Mirek tři roky studoval v Praze teologii. V květnu 1951 byl zatčen a odsouzen za rozšiřování náboženské literatury na 17 let vězení. Odseděl si 11 let. Ve vazbě, ale i jako vězeň byl často bit. 6.2.1962 přijal ve vězení tajně kněžské svěcení. Po amnestii 9.5.1962 byl propuštěn. Na 5 měsíců byl povolán k PTP. Pracuje jako topič a studuje večerně střední zdravotnickou školu. Deset let pracuje jako ošetřovatel na psychiatrii. Zároveň dělá distributora křesťanské literatury. V roce 1974 zemřela v Rakousku jeho tetička. Úřady mu povolily jet si převzít dědictví. V Rakousku požádal o azyl. Rok nesměl opustit Rakousko. Jeho touha byla jít do misií, pomáhat malomocným. Kdo mu ale dosvědčí, že je knězem? Potřebný doklad mu vystavil biskup Pavol Hnilica.

V listopadu 1975 odjíždí do Brazílie. Působí na třech místech – od jihu na sever. Většina obyvatel je negramotná, neumí se o sebe postarat. Zařídil jim zdravotní středisko, školku, jesle, agregát pro výrobu el. proudu, který měl dodávat a filtrovat vodu. Po jeho odchodu mnohé přestalo fungovat. „Nelituji toho, snad tam jednou někdo přijde a vše obnoví. Tam musí být člověk mladý a mě už to unavovalo, proto jsem se vrátil do Rakouska (v r. 1986).“ Je pravda, že po 11 letech práce v Brazílii byl P. Tomek velmi vyčerpán, ale hlavním důvodem jeho odchodu bylo, že nemohl souhlasit s vývojem církve v Brazílii.

Od vídeňského arcibiskupa byl ustanoven kaplanem farnosti Mauer a po roce moderátorem farnosti Neusiedl an der Zaya blízko moravských hranic.

V březnu 1990 nabídl své služby biskupu Otčenáškovi. K 10.9.1990 byl pověřen vedením duchovní správy farnosti Svratka. Správy farnosti se ujal 13. září 1990. Sám se o tom vyjádřil: „Jsem zde jen na neplacené brigádě. Mám důchod v Rakousku, kurs je zatím výhodný, tak bych se styděl brát ještě peníze od zdejšího biskupa.“

Pro P.Tomka nebylo vůbec snadné přijít do nových podmínek. V Rakousku viděl nový model pastorace, zde bylo ale něco docela jiného. Pater zaváděl, na co byl zvyklý tam, zdejší lidé byli vychováváni v tradičním křesťanství, nikdy ho mezi sebe plně nepřijali. Z toho vznikalo časté jiskření mezi ním a farníky. P.Tomka od jeho záměrů nedokázal nikdo odvrátit. Bojoval s překážkami a jak tvrdý byl život k němu, tak tvrdý byl i on sám k sobě a někdy i k druhým. Byl náročný ke katechetkám, k dětem, hned každému všechno vytkl. Přes tu zdánlivě tvrdou slupku byl velice citlivý a zranitelný. Kolikrát při kázání se zajíkal a plakal.

Velkou péči věnoval kostelu, pořídil novou fasádu, kostel dal vymalovat, pořídil dvoje akumulační kamna, nové dveře na kůr. Věnoval se nemocným, sloužil pravidelné bohoslužby ve Svratouchu a v Chlumětíně, přebudoval faru, zavedl plyn, vyměnil okna, pořídil knihovnu, o kterou byl však malý zájem a tak ji věnoval biskupu Kouklovi do Litoměřic.

V létě 1997 v něm uzrálo rozhodnutí svrateckou farnost opustit. V říjnu 1997 mu biskup Koukl sděluje, že jej hned s radostí přijmou v Litoměřicích. Bydlet bude v rezidenci a fungovat v Charitním domě Zdislava a může vypomáhat i v děkanském kostele.

21. listopadu 1997 měl P.Tomek ve Svratce poslední mši svatou. S nikým se neloučil. Když měl vše naloženo, zavolal si paní Velíkovou a předal jí klíče. A tak svratecká fara osiřela až do července 1998.

S Otcem Miroslavem jsme se viděli naposledy 26.9. 1998 při biskupském svěcení Dominika Duky v Hradci Králové. Setrvali jsme spolu v družném rozhovoru. Říkal mi, že je rád, že jsem přišel do Svratky právě já. Netušili jsme, že mu zbývá už jen týden života. V pátek 9. října na hřbitůvku v Hrusicích u Říčan ho biskup Koukl pohřbil za přítomnosti kanovníků Havelky a Helikara, P.Sedlického ze Sněžného a mojí maličkosti. Biskup Koukl mi dal prostor, abych se s ním za svrateckou farnost rozloučil a za všechno mu poděkoval. Hluboce se skláním před dílem, které zde P.Tomek za 7 let svého působení vykonal. Kéž mu dobrotivý Bůh vše mnohonásobně odplatí!

R.I.P.

g777a-p.mir.-tomek-pri-krtu-kampovych.jpg
k004-p.tomek.jpg g777b-pohreb-p.tomka-v-hrusicich-9.10.1998.jpg

Datum: 01.10.2018