Kostelem prošel Mikuláš

Je neděle, 2. prosince. Končí mše svatá a celebrující kněz vyzývá věřící, aby ještě neodcházeli, protože vzácná návštěva je na cestě. Hlavy všech přítomných se obrátily ke kostelním dveřím. Po schodech vystupují čtyři andělé v běloskvoucích šatech. Za nimi důstojně vstupuje Mikuláš a rozvážně se celý průvod ubírá před oltář. Mikuláš vystupuje k ambonu a promlouvá k dětem i k rodičům, tentokrát na téma náboženství a jeho důležitost v životě. A také neopomenul připomenout rodičům jejich zodpovědnost za duchovní rozvoj dětí. Povinnost dobrého příkladu, společná modlitba a účast na bohoslužbách.

Za pomoci andělů Mikuláš podaroval všechny děti a nezapomněl ani na dospělé. Při odchodu z kostela každý obdržel sáček s chutnými perníčky, které napekly dvě obětavé farnice – poznáte je na fotografii ve fotogalerii. Dále sáček obsahoval i pěkný barevný obrázek sv. Mikuláše s modlitbičkou.

S rozjasněnými tvářemi a s úsměvem opouštěli věřící kostel. Co myslíte, bude je mít sv. Mikuláš příští rok za co pochválit?

Dáša Kášová a Jiří Prokůpek. Foto Petr Káš.

Datum: 11.12.2018