Jak dobře prožít postní dobu

Rád se občas začtu do úvah Svatého Otce Františka. Zvláště po návratu z exercicií duchovními myšlenkami přímo hýří. Bylo by škoda, kdyby tyto myšlenky zapadly, proto se chci s vámi o ně podělit.

„Je třeba naslouchat Pánovu hlasu, jinak hrozí, že Jej zdiskreditujeme. Někdy jsme hluší, nenasloucháme Pánu, nýbrž televizním zprávám, drbům v okolí – tomu ano, tomu nasloucháme rádi a stále.“

„Lid ztratil věrnost, vytratil se smysl pro věrnost. A církev dnes chce, abychom si položili otázku: Neztratil jsem věrnost Pánu? – »Ne, ne, já chodím každou neděli na mši!« – Ano, ale co věrnost srdce? Nevymizela? Nezatvrdilo se moje srdce, když nenechává vstoupit Pána, vystačí si samo, splní si pár věcí, a potom si dělá, co chce? Toto je otázka pro každého z nás. Všichni si ji máme položit, protože k tomu slouží postní doba, k osévání našeho srdce. »Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu« – vybízí církev (Žl 95) – »Nezatvrzujte svá srdce«. Když někdo žije se zatvrzelým srdcem a nenaslouchá Pánu, zachází stále dál. Když se mu nelíbí, co říká Pán, odsouvá pod nějakou záminkou Pána stranou, ba očerňuje Pána a ostouzí ho.“

„Ježíš se snaží přivést k obrácení, ale nedaří se… »věrnost vymizela«. Ježíš říká: »Kdo není se mnou, je proti mně«. – Někdo řekne: »Ne, ne, já jsem s Ježíšem, ale zpovzdálí, nepřibližuji se příliš.« To neexistuje! Buď jsi s Ježíšem anebo proti Ježíši; buď jsi věrný anebo nevěrný; buď máš srdce poslušné anebo postrádáš věrnost. »Jak jsem na tom s věrností? Nehledám nějakou záminku, abych Pána odmítl a diskreditoval?

„»Obraťte se ke mně celým srdcem, praví Pán, neboť jsem dobrotivý a milosrdný«. Zapomenu na vše, záleží mi na tom, abys ke mně přišel. To je to, na čem záleží, říká Pán. Na všechno ostatní zapomene. Toto je čas milosrdenství, čas slitování Pána. Otevřme svá srdce Pánu, aby k nám přišel.“

Datum: 28.03.2019