Červen - měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo je termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Tato úcta se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601–1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647–1690), která po řadě vidění doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci.

Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla, říká papež František. Bůh na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomínejme na to. Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, má moc je uzdravit. Ježíšovo Srdce je nevyčerpatelný pramen. Boží Srdce je hlubina všeho dobra, a potřební do ní mají pohroužit všechny své potřeby. Je to hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky.

Většina lidí pochybuje o lásce. Křesťan si ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným Božím dítětem. Každý z nás totiž vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce Boží. Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává, říkával sv. Bernard. Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt i odpočinek pro slabé než ve Spasitelových ranách? Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy. Já však neklesám, neboť mé základy pevně stojí…

Nevidím už Ježíše jako naivně ztvárňované božstvo, blonďáčka s modrýma očima, v kostelích mého dětství. Toto Srdce ukazuje jedinou cestu, jak vyjít ze spirály násilí: cestu pacifikace (uklidnění) duší, vzájemného pochopení a smíření.

Úcta Božského srdce může být velkou milostí pro kněze zítřka. Božské Srdce je hlubina všeho dobra, a chudí mají do ní pohroužit všechny své potřeby. Je to hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky. Proti naší pošetilé domýšlivosti je to hlubina opravdového poznání, poznání pravdy.

Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce.“

Zanikne svátek Božského srdce? Úcta Božského srdce („Srdce Páně“) prochází dnes krizí. Zanikne tato úcta v dnešní církvi? Pokud ano, tak ne ani kvůli těm, kdo ji nahlas odmítají, ale spíše kvůli těm, kteří o ni přestanou mít zájem.

Bez spojení s Bohem nemohou lidé žít v láskyplných vztazích. Bez stálého spojení s Bohem, který je pramen a zdroj pravé lásky, a který má své srdce otevřené pro každého člověka, nemůžou lidé mezi sebou žít v láskyplných vztazích.

Od 17. století se rozšířila úcta k božskému Srdci Páně. Podnětem k tomu bylo zjevení sv. Marii Markétě Alacoque (1674). Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu lásku. V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje.

106.jpg

Datum: 14.06.2019