Mikuláš v kostele

Prvního prosince byla 1. adventní neděle. Farníci přinášeli do kostela své krásně ozdobené adventní věnce, které byly při mši sv. posvěceny. Nakonec přišel mezi nás opět po roce sv. Mikuláš v doprovodu andělů. Tentokrát při své krásné a působivé promluvě vyjádřil svoji radost nad účastí dětí na náboženství. Oproti minulému roku to byl úspěch, protože vloni nechodilo žádné dítě do výuky, letos jich je přihlášených dvanáct. Potom přicházeli děti k Mikuláši, ten každému požehnal a obdaroval pěkným balíčkem plným dobrot. Ani na dospělé nezapomněl, každý na cestu dostal dobré perníčky. Toto všechno zorganizoval náš obětavý František, velký dík patří i p. Lence Peškové, která připravila těsto a v sobotu s pí Kášovou a dalšími pomocníky v ZŠ perníčky upekla. Děkujeme též i paní ředitelce ZŠ Ivě Kopecké za propůjčení kuchyně.

Děkujeme i všem, kteří na akci finančně přispěli a Petru Kášovi děkujeme za pěkné fotografie. Můžete si je prohlédnout ve fotogalerii.

Napsala Dáša Káša

Datum: 03.12.2019