Změna bohoslužeb ve Svratce

Od neděle 10.1.2021 budou bohoslužby v kostele ve Svratce slouženy pouze:
v úterý v 18 hodin
v neděli v 10,30 hodin

S pohřby a ostatními věcmi se obracejte na P. Petra Vtípila tel. číslo 736669474.

Na měsíc leden nejsou zapsané žádné úmysly, na které by se mše svaté sloužily. Můžete se tedy domluvit s P. Vtípilem přede mší svatou a on vám ji jistě rád odslouží.

Pamatujte ve svých modlitbách na svého duchovního správce a všechny nemocné kněze. Pán Bůh zaplať!

Datum: 01.01.2021