Půst a popelec

Postní doba začíná Popeleční středou a trvá do Velikonoc. Je to období, kdy se snažíme změnit svůj život k lepšímu. „Čiňte pokání, přiblížilo se Boží království!“ vyzývá Pán Ježíš, a to platí i pro nás. V této době si ukládáme nějaký půst: dobrovolně si něco odřekneme (třeba maso, cukrovinky, televizi…), snažíme se mít čas pro Boha (modlitba), i pro druhé lidi (pomoc, návštěva nemocného). A proč to všechno děláme? Abychom snáze dokázali přemáhat zlo a konat dobro. Když se nám o Popeleční středě dělá popelem na čele křížek, pronášejí se přitom slova: Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš. Tak se nám připomíná pomíjivost všeho pozemského. Jak rychle může všechno to, co jsme pracně vybudovali, lehnout popelem nebo se zhroutit. Jak náhle může smrt ukončit všechny naše plány do budoucnosti. Kdo má před očima svou smrt, zamýšlí se nad svým životem a s bolestí si uvědomuje, jak často hřešil v myšlenkách, slovech i skutcích a nekonal, co měl konat. Je nutné obrácení! Popeleční středou začínají dny pokání.

Kající bohoslužba na Popeleční středu bude sloužena v 18 hodin. Na znamení lítosti a kajícnosti budeme označeni na čele posvěceným popelem, získaným spálením jívových ratolestí, posvěcených při loňské Květné neděli. Po celý den se budeme postit od masa a omezíme se v jídle z lásky k trpícímu Spasiteli.

Po celou postní dobu vždy v pátek od 17,30 a v neděli od 8,30 se bude konat v kostele pobožnost křížové cesty.

Rozjímáním o Ježíšově utrpení projevujeme svou vděčnost Bohu za nabízený dar spásy.

Datum: 03.03.2019