Bohoslužby ve Svatém týdnu

V úterý v 18 h mše svatá za Josefa a Annu Sádovských, děti a vnoučata

ZELENÝ ČTVRTEK – den ustanovení Nejsvětější Svátosti oltářní a svátosti kněžství
Mše svatá na památku Poslední večeře bude sloužena v 18 hodin.

VELKÝ PÁTEK – Připomínka Ježíšovy smrti na kříži
den přísného postu od masa a omezení v jídle
v 8 hodin pobožnost křížové cesty
Obřady započnou v 15 hodin

BÍLÁ SOBOTA – Připomínka slavného Kristova z m r t v ý c h v s t á n í
Od 15 hod. až do večerních obřadů možnost návštěvy Božího hrobu.
Začátek obřadů v 19,30!!!

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
mše sv. v 8 h za živé a zemřelé farníky
účinkuje při ní Břízův chrámový sbor

V kapli ve Svratouchu bude mše sv. v 9,30.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
mše sv. v 9 h bude obětována za Jiřího Sedláčka, manželku, dceru, rodiče a sourozence

Milostiplné velikonoční svátky, naplněné radostí a pokojem všem farníkům vyprošuje duchovní správce.

dsc02530.jpg

Datum: 12.04.2019