60 let od popravy P. Jana Buly

V letošním roce uplynulo 60 let od popravy kněze P. Jana Buly, souzeného v tzv. babickém procesu. Jan Bula se narodil 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic a po studiích na brněnském gymnáziu nastoupil do kněžského alumnátu (semináře). Kněžské svěcení přijal v červenci roku 1945 a byl poslán jako kaplan do Rokytnice nad Rokytnou nedaleko svého rodiště, kde se intenzivně věnoval práci s mládeží. Po smrti faráře se stal administrátorem farnosti. V únoru roku 1951 jej kontaktoval bývalý spolužák Ladislav Malý, který se vydával za agenta americké tajné služby a pověřil Bulu spoluorganizováním přechodu pražského arcibiskupa Berana do zahraničí. Na varování jiného kněze Bula žádost Malého odmítl a byl 30. dubna 1951 zatčen. O dva měsíce později, 2. července 1951, byli v nedalekých Babicích zastřeleni tři funkcionáři místního národního výboru; nedá se vyloučit, že tuto akci, která stála na počátku tzv. „babického procesu“, naplánovala komunistická strana, aby zastrašila místní rolníky. Jan Bula byl obviněn z dopomáhání činu, se kterým ani nemohl mít nic společného, a odsouzen k trestu smrti. Dne 20. května 1952 byl v jihlavské věznici popraven oběšením. V roce 1990 byl jeho soudní proces znovu otevřen a P. Bula byl v plném rozsahu rehabilitován.

V roce 2003 byl zahájen biskupstvím brněnským proces směřující k jeho prohlášení za blahoslaveného. S P.Bulou byli zároveň odsouzeni a popraveni P.Václav Drbola a P.František Pařil.

Mnoho věřících, zvláště z brněnské diecéze, navštěvuje zvláště v tomto jubilejním roce místa, spojená se životem P. Buly. I já zde přináším fotografie kostela v Lukově, kde byl pokřtěn a kostela a fary v Rokytnici nad Rokytnou, odkud byl zatčen / viz fotogalerie /.

Datum: 15.06.2012