Ohlédnutí za svátostí biřmování

Je sobota, 9. června. Ve 14,40 usedli biřmovanci se svými kmotry na určená místa a s nedočkavostí čekali na příchod udělovatele této svátosti, biskupa Mons. Jana Vokála.

V 15 hodin za hlaholu zvonů vchází liturgický průvod do kostela. Pana biskupa přivítal místní duchovní správce P.Prokůpek. Ten také po evangeliu představil biřmovance panu biskupovi. Pan biskup poté pronesl k biřmovancům kázání. Po něm se nad biřmovanci modlil a vyprošoval jim dary Ducha svatého.

Poté každý z biřmovanců předstoupil před biskupa. Byl osloven novým jménem, které si vybral a přijal na čele pomazání svatým křižmem.

S upomínkovým obrázkem v ruce se každý vrátil na své místo. Někteří přednesli přímluvy, jiní šli s obětními dary, jiní měli na starosti poděkování p. biskupovi a předání dárku. Mši svatou koncelebrovali s otcem biskupem P.Srnský z Kameniček a P.Prokůpek ze Svratky. Svaté přijímání se podávalo pod obojí způsobou.

V závěru mše svaté doprovodili biřmovanci pana biskupa až k faře a také se s ním vyfotili. Poté se všichni sešli v hotelu Mánes na slavnostním pohoštění.

Jeden z biřmovaných vyjádřil své pocity takto:

„Dýchla na mě opravdu úžasná pohoda. Většina lidí za něčím stále spěchá, ale v tuto chvíli byli všichni naprosto klidní. Na každého z nás Duch svatý sestoupil a zapůsobil jinak. Někteří jeho milost pocítili okamžitě, jiní jeho milosti čerpají dodnes. Pevně doufám v to, že i díky nám, biřmovancům, si k Bohu najde cestu čím dál více lidí.“

Datum: 21.06.2012