sv. Faustyna Kowalská

Narodila se 25. srpna 1905 v Głogowieci jako třetí z 10 dětí chudé, zbožné, rolnické rodiny. Na křtu dostala jméno Helena. Otec Stanislav si přivydělával tesařinou, matka Mariana byla negramotná, měla však dobré srdce a dokonale poznala rozdíl mezi dobrem a zlem. Malá Helena vynikala zbožností, láskou k modlitbě, pracovitostí, poslušností a citlivostí k potřebám druhých.

V r. 1925 vstoupila do Kongregace sester Matky Božího milosrdenství ve Varšavě a přijala jméno s.Marie Faustyna. Pracovala v různých řeholních domech jako kuchařka, zahradnice a vrátná. Vedla neobvykle bohatý mystický život. Dostala vize, zjevení, proroctví i dar mystického sňatku. Informuje nás o tom její Deníček, který psala z poslušnosti. 22. února 1931 měla vidění Pána Ježíše, v němž jí přikázal, aby dala namalovat obraz Milosrdného Ježíše. Ten byl dokončen v červnu 1934. Pán Ježíš jí řekl: „Jsi sekretářkou mého milosrdenství. Vyvolil jsem tě pro tento úřad v tomto i v budoucím životě.“

Faustyna se zasazuje o zavedení svátku Božího milosrdenství v 1. neděli po velikonocích, doporučuje druhým Korunku k Božímu milosrdenství, učí, jak získávat milosti z Hodiny milosrdenství a přibližovat lidstvo tomuto milosrdenství. Dala svůj život Pánu v oběť za hříšníky. V posledních letech života zesílilo vnitřní utrpení prožívanou nocí ducha i obtížemi nemocného organismu. Její plíce a zažívací ústrojí zachvátila tuberkulóza. V květnu 1936 je přeložena do Krakova. Dvakrát po několik měsíců se léčí v nemocnici na Prądniku. 5. října 1938 ve 22,45 umírá ve věku 33 let. O dva dny později je pohřbena na hřbitově sester v zahradě Kongregace v Krakově-Łagiewnikách. 30. dubna 2000 byla svatořečena.

I nám radí, když píše: „Má svatost a dokonalost spočívá v úzkém spojení mé vůle s vůlí Boží.“

U nás první kostel zasvěcený Božímu milosrdenství byl vybudován ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.

Datum: 05.10.2012