Dávat a dostávat dárky

Těšíš se?

Už se těšíš na Vánoce? A na co nejvíce? Až se rozsvítí vánoční stromek a až pod ním najdeš dárky, které budou jen a jen pro tebe? Já taky. Je totiž krásné držet v ruce dárek se svým jménem a hádat, co v něm asi je a od koho je. Někteří dospělí si myslí, že dárky nejsou důležité a že pořizování dárků je jen další komerční trik, abychom utratili zase více peněz. Že nakupování je únavné, zbytečné a že Vánoce bez dárků jsou lepší, protože pak nám nic zbytečně nezakryje jejich pravý smysl.

Dar je mnohem víc

Myslím, že je to přesně naopak, že právě dávání a dostávání dárků je o Vánocích to nejdůležitější! Dárek, který někomu dáš, mu totiž říká: „Jsi pro mě důležitý. Mám tě moc rád. Vážím si tě. Přemýšlel jsem o tobě a o tom, co ti udělá radost.“ Dárek je pak mnohem cennější než to, co jsi za něj zaplatil v obchodě. Ukrývá v sobě přátelství a lásku, které se za peníze koupit nedají. To je jeho pravá hodnota a to je také jeho pravá souvislost s Vánocemi.

Ježíš je Boží dar

Ježíš Kristus, Boží Syn, se narodil jako malé dítě. Bůh se stal člověkem a tak lidem daroval sám sebe. Daroval nám svou blízkost. A proč? Prostě to udělal z lásky k nám! Bůh tím každému řekl: Mám tě rád jen kvůli tobě samému. Jsi pro mě důležitý. Nemusíš si mou lásku ničím zasluhovat! Mám tě rád jen tak, protože chci. Nekladu si žádné podmínky. Neříkám: Budu tě mít rád, jenom když…Nebo: budu tě mít rád, až…Nebo: Mám tě rád, ale musíš mi slíbit, že … Nebo: Mám tě rád za to, že …

Dárky vyprávějí příběh

A něco podobného mohou říkat i naše dárky. Mohou vyprávět mnohem víc než odkud a jaké jsou a kolik stály. Mohou být znamením přátelství a lásky, ve kterém neplatí žádné když, kdyby a až. Vyprávějí příběh lásky Boha k člověku, která byla tak veliká, že se sám Bůh stal jedním z nás. Jsou malým zrcadlem velkého daru, který nám daroval Bůh v Ježíši Kristu. Dáváme si dárky, protože jsme sami dostali jeden velký dar.

Darujeme, protože jsme sami byli obdarováni!

Napsáno podle časopisu Duha, č.8, 2012/13

Datum: 16.12.2012