Hlavní vánoční bohoslužby ve Svratce

Vážení spoluobčané, pro rychlý přehled hlavních vánočních bohoslužeb ve svrateckém kostele zde uvádím ty nejdůležitější:

Na štědrý den – půlnoční mše svatá na oslavu Kristova narození
bude sloužena ve 22 hodin. Zpívá Svratecký smíšený chrámový sbor

úterý 25.12. Hod Boží vánoční
slavnostní mše svatá v 9 hodin – zpívá chrámový sbor

v kapli ve Svratouchu mše sv. v 10,30

středa 26.12. svátek sv. Štěpána
mše svatá v 8 hodin – zpívá Břízův chrámový sbor

odpoledne v 17 hodin koncert chrámového sboru Svatojánek

neděle 30. prosince v 9 hodin
Celebruje novokněz P. Petr Vtípil
Po mši svaté možnost přijetí novokněžského požehnání

pondělí 31.12. sv. Silvestra, poslední den občanského roku
mše svatá s poděkováním za uplynulý rok v 15 hodin

úterý 1.1.2019 Nový Rok
mše svatá v 9 hodin
zpívá sbor Svatojánek

Návštěvu betléma můžete uskutečnit v těchto dnech: v úterý 25.12.,
v neděli 30.12.; v úterý 1.1.; v neděli 6.1. vždy od 14 do 17 hodin

Radostné a milostiplné vánoční svátky a požehnaný Nový rok 2019 přeje všem farníkům a spoluobčanům duchovní správce .

Datum: 13.12.2018