Církevní představitelé ke koronaviru

by P. Jiří Prokůpek
,
Církevní představitelé ke koronaviru

12. března 2020 vydala Česká biskupská konference závazné rozhodnutí, navazující na mimořádné vyhlášení stavu nouze na celém území České republiky. Jím se ruší s platností od 12. Března až do odvolání všechny, tedy nejen nedělní bohoslužby, ale i společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách. Výjimkou jsou církevní pohřby, na kterých je možná účast větší než 30 osob. ( dle Prohlášení A. Babiše).

Všichni věřící jsou svými biskupy až do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Pravděpodobně každý den bude vysílána mše svatá z kaple televize Noe. Časy přenosu najdete jistě v programu televize Noe.

Kněží budou sloužit mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Královéhradecký pan biskup doporučuje sledovat přenos bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání. Zvláště je chvályhodné zapojit se do řetězce modliteb. Přínosná je modlitba růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů a za posilu nemocných a těch, kteří o ně pečují.

Připojme se v duchu k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, zvláště za ty, kteří jsou v současné době v tíživé situaci, rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, prosme za odpuštění hříchů i usmíření Boha. Buďme svědky a prostředníky Boží lásky.Nezapomínejme ani na Korunku k Božímu milosrdenství! Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely.

Články z kategorie

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se