Hříšný se může stát svatým, zkažený nikoli

přidal Jiří Prokůpek, 04.03.2018  • 

Papež mluví o riziku ochabnutí srdce, jemuž jsou vystaveni všichni. Ukazuje to na příkladu krále Davida a krále Šalamouna. David je svatý, i když byl hříšný. Veliký a moudrý Šalomoun je odvržen, protože se zkazil. Čtení z první knihy královské říká, že »když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům«. Neposlechl dokonce ani »Hospodina Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a přikázal, aby nectil cizí bohy« budováním jejich model. Ale jeho srdce »už nebylo…

Poselství postní doby

přidal Jiří Prokůpek, 09.02.2018  • 

Popeleční středou se přerušuje liturgické mezidobí a začíná postní doba. Liturgická barva je fialová, kající. Neříká se Aleluja. Opět zazní až na Velikonoce. Popel, který bude použit na Popeleční středu symbolizuje ošklivost našich hříchů. Znamená také pomíjivost. Znamení kříže je symbol vítězství a nového života. O popelu se dovídáme už ve Starém zákoně v knize Job, Ester – i v Novém zákoně se doporučuje činit pokání v prachu a popelu. Popel k nám mluví: Kdysi jsem byl žár: život,…

Nebeská návštěva

přidal Jiří Prokůpek, 09.12.2017  • 

V neděli při mši svaté po ohláškách dostal pan děkan dopis z nebe, v němž bylo sděleno, že přijde Mikuláš se svojí družinou. A opravdu. Během chvíle se do kostela ubíral průvod pěti andělů, za nimiž velebně kráčel a všem žehnal sám svatý Mikuláš, jehož mitra a pluviál zářily novotou. Po krátkém, dojemném proslovu Mikuláše došlo na rozdávání perníků a ovoce všem dětem, nebyly opomenuty ani katechetky, které dostaly krásně zdobenou perníkovou podkovu a i pan děkan se mohl radovat z…

Večerní zpytování svědomí

přidal Jiří Prokůpek, 28.11.2017  • 

Když chce někdo ublížit, míří tam, kde jsme nejvíce zranitelní. Také ďábel, který nás chce duchovně usmrtit, míří tam, kde jsme hodně zranitelní. Snaží se působit proti večernímu zpytování svědomí, abychom ho vynechali, udělali formálně a nenamáhali se nad tím přemýšlet. Kdo vynechává večerní zpytování svědomí: zastaví se v duchovním pokroku, hrozí, že se nepoučí z chyb, kterých se dopustil, ztrácí vnímavost pro hřích,

Novost křesťanské naděje

přidal Jiří Prokůpek, 22.08.2017  • 

Bůh nám neudělil život nedopatřením, aby Sebe i nás nutil do úmorných nocí úzkosti. Avšak stvořil nás proto, že chce, abychom byli šťastní. Je naším Otcem a pokud my tady a teď zakoušíme život, který není tím, co pro nás On zamýšlel, Ježíš nám poskytuje záruku, že sám Bůh uskutečňuje vykoupení. Pracuje na našem vykoupení. Věříme a víme, že smrt a nenávist nemají na naší životní cestě poslední slovo. Být křesťany znamená mít novou perspektivu: nadějeplný pohled. Někdo věří, že život…

Svratecké oslavy podpořila i církev

přidal Jiří Prokůpek, 16.08.2017  • 

Dosti času uběhlo ode dnů, kdy jsme slavili 150 výročí povýšení Svratky na město. Město připravilo neskutečně bohatý program akcí, při nichž si každý mohl přijít na své. Organizátoři vynaložili velké úsilí, aby všichni byli spokojeni. Jistě si zato zaslouží velkou pochvalu. Byl jsem požádán, zda bych na tyto oslavy nepozval hradeckého pana biskupa, Mons. JUDr Ing. Jana Vokála, JU.D., aby odsloužil za naše městečko slavnostní mši svatou na náměstí u sochy sv. Václava. Obrátil jsem se…

100 let od zjevení Panny Marie ve Fátimě

přidal Jiří Prokůpek, 26.05.2017  • 

Naše Paní z Fátimy je titul, který Blahoslavené Panně Marii přiřkli katolíci a další, kteří věří, že se zjevila třem malým pasáčkům v portugalské Fátimě každého třináctého dne v šesti po sobě jdoucích měsících v roce 1917. Titul Královna posvátného růžence se vztahuje k téže události, neboť podle dětí zjevení samo sebe označovalo jako „Královna růžence“ či „Paní růžence“. Lze se setkat i s kombinací těchto titulů, např. Naše Paní Růžencová z Fátimy (portugalsky Nossa Senhora do Rosário de…

Vidění Zmrtvýchvstalého

přidal Jiří Prokůpek, 21.04.2017  • 

„Co by se bylo stalo, kdyby se byl Kristus po svém zmrtvýchvstání zjevil Pilátovi, Annášovi, Kaifášovi, před celou veleradou? To by byl důkaz o vzkříšení, který by nikdo nemohl popřít! Takhle se bude stále namítat, že je to mýtus, že to byla halucinace zbožných žen, že jsou zjevení zmrtvýchvstalého Krista málo průkazná, že jsou vlastně soukromá zjevení! To ve Fatimě se dal sluneční zázrak fotografovat a spousta lidí mohla pozorovat výraz tváře dětí, které měly zjevení Panny Marie. A přece…

Povánoční ohlédnutí

přidal Jiří Prokůpek, 08.01.2017  • 

Tak už máme dnes svátek Křtu Páně. To nám to Jezulátko rychle vyrostlo, povzdechl jsem si, když jsem po mši svaté uklízel bílý ornát a pro následující dny liturgického mezidobí chystal zelený. Také varhaník, Honza Gregor řekl posmutněle: „Začnu teď, po neděli rozebírat venkovní betlém, jestli k tomu bude počasí. V mrazech to ale nepůjde.“ Vybavily se mi před očima okamžiky, kdy hrstka nadšenců vlastně už od podzima začala dotvářet betlém. Honza Gregor, který objednal OSB…

Pěší pouť k Panně Marii do Chlumětína

přidal Jiří Prokůpek, 03.10.2016  • 

V dnešní době si většina lidí pod slovem „pouť“ představí houpačky, kolotoče a perníkové srdce, ovšem původní význam slova je docela jiný. Pochází ze staroindického „panthás“, což znamená cesta. Tyto cesty mají za cíl návštěvu určitých míst, které mají náboženský význam. Nejde však jen o cíl, i cesta samotná má pro víru velký význam. Je to v symbolickém smyslu úkon odevzdání. Na poutě se chodí také na znamení pokání nebo ještě častějším důvodem bývá prosba. Vydat se tedy na určité …

Poutní místo Malé Svatoňovice

přidal Jiří Prokůpek, 14.08.2016  • 

Malé Svatoňovice, jak si mnozí pamatujeme ze školy, jsou nejen rodištěm Karla Čapka, ale také významným mariánským poutním místem. Letos si připomínáme 300. jubileum vzniku tohoto poutního místa. Původně hornická obec Malé Svatoňovice se nachází na úpatí Krkonošského podhůří a Broumovské vrchoviny pod hřebenem Jestřebích hor. Svatoňovická sedmipramenná „Studánka“ byla známa od nepaměti. Už za třicetileté války se zde lidé ukrývali. Na…

Krakov nejen pro mladé

přidal Jiří Prokůpek, 01.06.2016  • 

Je všeobecně známé, že Svatý Otec František pozval mladé do Krakova, kde se ve dnech 25.-31.7.2016 bude konat Světový den mládeže. Sám papež se ho zúčastní. Mnozí naši poutníci a 9 našich biskupů zavítalo 28. května do Krakova na Národní pouť. Svou velkou účastí, kdy zcela zaplnili Baziliku Božího milosrdenství v Lagiewnikách, která pojme 5 000 lidí, konsternovali i samotného kardinála Diwisze, který řekl, že se říká, že Češi se k Pánu Bohu moc nehlásí. On však vidí, že se v Čechách…

Pouť k Božímu milosrdenství

přidal Jiří Prokůpek, 03.04.2016  • 

V neděli, 3. dubna se konala ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě hlavní pouť k Božímu milosrdenství. Od časného rána až do 21 hodin obětaví kněží nabízeli možnost k přijetí svátosti smíření. Byly vystaveny k uctění také ostatky sv. Jana Pavla II. a sv. Faustyny Kowalské. Úderem 15 hodiny začala pontifikální mše svatá, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk s několika kněžími pro více jak 2.OOO věřících. V závěru mše svaté bylo posvěceno několik obrazů milosrdného Spasitele,…

Vyzkoušejte nové zpovědní zrcadlo

přidal Jiří Prokůpek, 19.02.2016  • 

V postní době Svatého roku milosrdenství je zvlášť příhodné přistoupit ke svátosti smíření. Mnozí lidé si stěžují, že ve zpěvnících a modlitebních knížkách jsou otázky pro prozkoumání svědomí a poznání svých hříchů zastaralé. Biskupství královéhradecké připravilo nové zpovědní zrcadlo. Jeho otázky směřují jak na mladé, tak i na ty dříve narozené. Věřím, že vás osloví a dá nové impulzy vašemu duchovnímu životu. Zpovědní zrcadlo 1. Je Bůh na prvním místě v mém…

Farní betlém

přidal Jiří Prokůpek, 22.12.2015  • 

Jednoho listopadového dne, o víkendu, někdo zazvonil. Za dveřmi se zjevila rozesmátá tvář Honzy Gregora. Pod paží vlekl OSB desku. „Tak je to tady,“ hlásil hned ve dveřích. „Co?“ ptal jsem se nechápavě. „To bude překvapení,“ sděloval spiklenecky. „Uděláme si farní betlém v životní velikosti“ a hned začal vytahovat pohlednice a z mobilu různé typy postav. „Je málo času,“ odtušil jsem. „Nebojte se, všechno se stihne.“ Pokrčil jsem rameny. Ze svých zkušeností vím, že Honza je paličák a co si…

V Brně proběhl Národní eucharistický kongres

přidal Jiří Prokůpek, 19.10.2015  • 

V roce 1935 se konal poslední celostátní eucharistický kongres v Praze za účasti papežského legáta kardinála Verdiéra. Říkalo se tehdy, že pražskému arcibiskupovi Karlu Kašparovi dopomohl ke kardinálskému klobouku. Od té doby se nic většího nekonalo ani konat nemohlo. Za 2. světové války to bylo nemyslitelné – a za vlády komunistů utopistické. Takovou ojedinělou akcí byl Diecézní eucharistický kongres v Hradci Králové v roce 2002, který se uskutečnil z iniciativy biskupa Dominika…

Od letoška nový svátek

přidal Jiří Prokůpek, 26.05.2015  • 

Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého, oslaví věřící v českých a moravských diecézích poprvé nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Kde se tento nový svátek vzal? Poprvé slavili tento svátek věřící ve Španělsku v roce 1970. Slavit jim ho povolil papež Pavel VI. O definitivním zavedení svátku však rozhodl až papež Benedikt XVI. v červnu 2012 s tím, že do liturgických kalendářů jednotlivých zemí si příslušné biskupské konference mohou se…

Misijní koláče

přidal Irena Pešková, 16.04.2015  • 

Minulou neděli se uskutečnil prodej misijních koláčů. Prodejem jsme získali krásnou částku – 6753 Kč. Celá částka bude poslána na konto Papežského misijního díla. Děkuji především Pekárně ve Svratouchu, jmenovitě paní Henychové, která umožnila pečení v jejich pekárně a sponzorovala veškeré náklady na pečení a balení. Myslím si, že koláče všem chutnaly a na každého, kdo měl zájem, se dostalo. Děkuji všem za zakoupení koláčků a tím i váš štědrý příspěvek.

Nový relikviář v královéhradecké katedrále

přidal Jiří Prokůpek, 07.04.2015  • 

Připomínáme si deset let od úmrtí papeže Jana Pavla II. Shodou okolností výročí letos připadlo na Zelený čtvrtek a při té příležitosti byl ukládán relikviář s ostatky Jana Pavla II. v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. S místní diecézí poutá svatořečeného papeže vztah s biskupem Janem Vokálem, kterého papež Jan Pavel II. vysvětil na kněze. Podobu relikviáře s ostatky Jana Pavla II.navrhl královéhradecký umělecký zlatník Pavel Šrytr. Relikviář zdobí pravé české granáty a…

Národní eucharistický kongres 2015

přidal Jiří Prokůpek, 10.01.2015  • 

Česká biskupská konference schválila pro letošní rok konání Národního eucharistického kongresu. Jeho smyslem je oživit nebo znovu obnovit úctu k Eucharistii. Věřící ve všech farnostech se mohou osobně i jako společenství zapojit do přípravy kongresu. Ta začala již nyní a potrvá šest měsíců. Biskupové zároveň vyzývají věřící, aby se za zdárné uskutečnění kongresu modlili a schválili proto také Modlitbu a znělku za NEK 2015.Biskupem delegátem pro eucharistické kongresy se stal Mons.…

Pavel VI. prohlášen za blahoslaveného

přidal Jiří Prokůpek, 20.10.2014  • 

Papež František v neděli 19. října 2014 na závěr biskupské synody o rodině blahořečil na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu bývalého papeže Pavla VI. Obřadu se zúčastnil kromě 70 000 věřících i Františkův předchůdce, Benedikt XVI. Památka Pavla VI. od nynějška bude 26. září, v den jeho narození. Prohlášení za blahoslaveného neboli beatifikace je druhým stupněm kanonizačního procesu, tedy prohlášení za svatého v římskokatolické církvi. Ta se tak zaručuje, že daná osoba je v nebi. V…

Srdce svatého Faráře arského v České republice

přidal Jiří Prokůpek, 23.09.2014  • 

Z iniciativy královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála putovala od 11. do 23. září 2014 naší republikou vzácná relikvie: neporušené srdce sv. Faráře arského Jana Maria Vianneye. O návštěvu této relikvie projevily zájem i ostatní diecéze. Bohužel, doba byla příliš krátká a tak relikvie mohla navštívit skutečně jenom ta nejvýznamnější mís­ta. Potěšitelné bylo, že téměř na všech místech se nejprve konalo setkání s kněžími, kde dva duchovní správci přímo z francouzského Arsu,…

Města dvou světců

přidal Jiří Prokůpek, 07.07.2014  • 

V pondělí, 26. května 2014 osm svrateckých farníků vyrazilo na pouť za dvěma našimi světci. Vyjeli jsme už ve 4 hodiny ráno. Naší první zastávkou byl čtyřtisícový Nepomuk, kam jsme dojeli v 7,30. V 8 hodin jsme se zúčastnili spolu s nepomuckými věřícími mše svaté, sloužené v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého, stojícím na místě světcova rodného domu.Světec zde spatřil světlo světa kolem r. 1340. Po mši svaté nás místní duchovní správce P.Ing. Vítězslav Holý seznámil s…

Papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. svatořečeni

přidal Jiří Prokůpek, 28.04.2014  • 

V neděli, 27. dubna na Svatopetrském náměstí v Římě svatořečil papež František dva ze svých předchůdců. Jana XXIII., který svolal a zahájil II. vatikánský koncil a Jana Pavla II., který v díle svých předchůdců pokračoval a po dlouhých 27 let řídil římskokatolickou Církev jako její nejvyšší pastýř. Význam svatořečení spočívá v tom, že vidíme, že dotyční pastýři nejen hlásali, že máme žít svatě, abychom se Bohu líbili, ale že tak také žili a je to prokázané úředním…

Výroba a prodej "Hromniček"

přidal Irena Pešková, 09.02.2014  • 

V sobotu 1. 2. jsme se opět po roce sešli na faře. Proč? Zdobili jsme svíčky „hromničky“. Letos se nás, dětí a dospělých, sešlo 15, což je nejvíc za dobu, co hromničky zdobíme. S nadšením a novými nápady jsme se pustili do práce – vykrajování, vyřezávání a stříhání různých tvarů a poté jejich lepení teplem lidské ruky na svíčky. V neděli byly svíčky posvěceny. Lidé, kteří přišli na mši, si mohli vybrat a koupit z celkem 212 nápaditě zdobených svíček. Všichni se usmívali a měli ze svíček…

Aktivní Tři králové

přidal Jiří Prokůpek, 15.01.2014  • 

Kuba Jelínků napsal v emailu: Letošní výtěžek tříkrálové sbírky konané ve Svratce a ve Svratouchu činí krásných 43650,–Kč. Jedná se zase o pomyslné navýšení rekordu sbírky. Jsem nesmírně vděčný, že jsou ve Svratce a ve Svratouchu mladí lidé, kteří každoročně pomáhají svým dílem koledu uspořádat a jistě tak pomohou dobré věci. O výsledku sbírky budou a jsou lidé informováni ve vývěskách ve Svratce a ve Svratouchu, ve vývěsce pod zvonicí a v neposlední řadě také v…

A koledy mu zpívali...

přidal Jiří Prokůpek, 01.01.2014  • 

Dne 29. prosince 2013 zpestřil „čas radosti veselosti“ všem návštěvníkům betléma a nejenom těm Komorní sbor při našem kostele zpíváním vánočních koled. Sbor doprovodili Veronika Poláková na příčnou flétnu, Jan Sádovský na housle, Josef Řečický na klarinet a Jan Gregor na varhany. Zazněly lidové skladby jako například: Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Den přeslavný, Narodil se Kristus Pán a další. Mezi koledami zazněly také sólové skladby jednotlivých…

Mikuláš – karikatura křesťanského svátku?

přidal Jiří Prokůpek, 05.12.2013  • 

Podle Maxe Kašparů svátek sv. Mikuláše sice vychází z křesťanské tradice, ale je plně v režii lidového (zlo)zvyku. Jaký dopad má jeho běžná podoba na děti? Umíme jako křesťané obecně slavit svátky? „Za léta a staletí tohoto svátku bylo už vše zesvětštěno natolik, že kromě názvu a exteriéru (oblečení) je karikaturou křesťanského svátku a v běžně praktikované podobě o církvi nic nevypovídá. Nevede ani k evangelizaci ani k apoštolátu ani ke zkvalitnění obrazu církve ve společnosti,“…

Proč chodit na náboženství

přidal Jiří Prokůpek, 22.08.2013  • 

Vážení rodiče, na začátku nového školního roku bychom Vás chtěli pozdravit a nabídnout Vám i letos náboženskou výchovu pro Vaše dítě. O dnešním světě se často říká, že je stále složitější a chaotičtější. Aby se v něm člověk lépe vyznal a mohl i dnes prožít zdařilý užitečný život, potřebuje nejen mnoho znalostí, ale především schopnost rozlišovat dobré od zlého, opravdu prospěšné od škodlivého a také najít dobré vzory a motivaci pro správné jednání, které nebývá snadné a nevyplácí se…

Zakončení školního roku 2012-2013

přidal Irena Pešková, 22.07.2013  • 

Jako každý rok, tak i letos, jsme zakončili výuku náboženství pěším výletem, tentokrát do Herálce. Sešli jsme se v úterý 18.června ve 14.00 ve Svratce na křižovatce a odtud jsme se vydali směrem k Herálci. Cesta nás vedla k rybníku a potom dále lesem. Ani stín stromů nás neochránil před velkým horkem, které ten den panovalo. Přesto nás provázela dobrá nálada a touha splnit správně všechny úkoly, které nás dovedli k cíli: ke kostelu svaté Kateřiny v Herálci. Po bohoslužbě slova a vystavení…

Vzpomínková mše za Jindřicha Paseku

přidal Jiří Prokůpek, 15.07.2013  • 

V pondělí, 15. července by se dožil pětaosmdesáti let známý léčitel, pan Jindřich Paseka ze Svratoucha. Mezi jeho přátele patřil i královéhradecký biskup, Mons. Jan Vokál, který v den Pasekových narozenin přijel do Svratky a sloužil zde za něho zádušní mši, která byla hojně navštívena místními i přespolními věřícími. Zastavil se i u léčitelova hrobu, položil kytici a rozžehl svíci. Pár záběrů z bohoslužby najdete ve fotogalerii. 7. července uplynulo 8 let od úmrtí pana Paseky.…

Medailka sv. Benedikta

přidal Jiří Prokůpek, 09.07.2013  • 

Medailka svatého Benedikta spatřila světlo světa poprvé již v dobách středověku v prostředí Benediktinského řádu. Svatý Benedikt velmi ctil a miloval Ukřižovaného Ježíše, Spasitele světa, Jeho mocí vykonal velké množství zázraků a vyhnal množství zlých duchů. Kříž byl od počátku v benediktínské řeholi předmětem osobité lásky a úcty. Zobrazení sv. Benedikta s křížem v ruce se pravděpodobně rozšířilo po zázračném uzdravení sv. Lva IX., který byl ještě jako mladík uštknut jedovatým hadem. Po…

Blahoslavená Marie Restituta Kafková

přidal Jiří Prokůpek, 03.05.2013  • 

Před 70 lety se uzavřel život mučednice – sestry Restituty. Ve fotogalerii si prohlédněte fotografie z Vídně: kostel v Brigittenau, kde přistoupila k 1. sv. přijímání, Hartmannspital, kde pracovala a v jehož kapli složila řeholní sliby, symbolický pomníček jí a ostatním s ní popraveným na Centrálním hřbitově ve Vídni. Helena Kafková se narodila jako šestá ze sedmi dětí 1. května 1894 v Brně-Husovicích. Po dvou letech se celá rodina natrvalo usídlila ve Vídni, kde Helena odmalička…

Provinciál františkánů ve Svratce

přidal Jiří Prokůpek, 27.04.2013  • 

V neděli dne 28. dubna prožili naši věřící malou slavnost. Zavítal mezi nás provinciál františkánů od P. Marie Sněžné z Prahy, P.Jeroným Jurka. Přivezl s sebou i relikvii Čtrnácti Pražských mučedníků. Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili trosky kláštera u Panny Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých evropských národů – Itálie, Německa, Španělska, Holandska a dalších, prožili nějaký čas na našem území.…

Svátek Božího milosrdenství

přidal Jiří Prokůpek, 04.04.2013  • 

Na přání Pána Ježíše ve zjevení sestře Faustyně Kowalské ustanovil papež Jan Pavel II. druhou neděli velikonoční za svátek Božího milosrdenství. Při jejím svatořečení 30.4. 2000 v Římě řekl: „Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání: Nést světu poselství Milosrdenství.“ Jak nám zaznamenala sama světice ve svém deníku, který na přímou žádost Pána Ježíše začala…

Nový papež - František

přidal Jiří Prokůpek, 14.03.2013  • 

Ve středu, 13. března 2013 večer konkláve v Sixtinské kapli zvolilo novou hlavu římskokatolické církve. Je jí 76 letý Argentinec, arcibiskup z Buenos Aires, jezuita, kardinál Jorge Mario Bergoglio. Narodil se 17. prosince 1936 v piemontské rodině otci Mariovi, zaměstnanci železnic a matce Regině Sivori v domácnosti, kteří měli celkem pět dětí. Vystudoval střední chemicko-technologickou školu, ale potom zvolil kněžství a vstoupil do semináře ve Villa…

Papež oznámil svou rezignaci

přidal Jiří Prokůpek, 11.02.2013  • 

Prohlášení papeže Benedikta XVI. k rezignaci Drazí bratři, Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom…

Zemřel P. Jan Josef Kohl

přidal Jiří Prokůpek, 08.01.2013  • 

Před několika dny – 4. ledna 2013 zemřel a 14. ledna v Praze – Břevnově bude pohřben P. Jan Křtitel Kohl.V roce 1950 ho z kláštera vypudili komunisté a on se na Břevnov mohl vrátit až po 40 letech. Zajímavý rozhovor s ním k jeho osmdesátinám vedl Aleš Pelán. Pro osvěžení si ho připomeňme i my. Pocházíte z národnostně smíšené oblasti. Narodil jsem se v Suchém Dole u Police nad Metují, měli jsme hospodářství, pár koňů a dobytek. Na Broumovsku žili převážně…

Dávat a dostávat dárky

přidal Irena Pešková, 16.12.2012  • 

Těšíš se? Už se těšíš na Vánoce? A na co nejvíce? Až se rozsvítí vánoční stromek a až pod ním najdeš dárky, které budou jen a jen pro tebe? Já taky. Je totiž krásné držet v ruce dárek se svým jménem a hádat, co v něm asi je a od koho je. Někteří dospělí si myslí, že dárky nejsou důležité a že pořizování dárků je jen další komerční trik, abychom utratili zase více peněz. Že nakupování je únavné, zbytečné a že Vánoce bez dárků jsou lepší, protože pak nám nic…

sv. Faustyna Kowalská

přidal Jiří Prokůpek, 05.10.2012  • 

Narodila se 25. srpna 1905 v Głogowieci jako třetí z 10 dětí chudé, zbožné, rolnické rodiny. Na křtu dostala jméno Helena. Otec Stanislav si přivydělával tesařinou, matka Mariana byla negramotná, měla však dobré srdce a dokonale poznala rozdíl mezi dobrem a zlem. Malá Helena vynikala zbožností, láskou k modlitbě, pracovitostí, poslušností a citlivostí k potřebám druhých. V r. 1925 vstoupila do Kongregace sester Matky Božího milosrdenství ve Varšavě a přijala jméno s.Marie Faustyna.…

V. Kodet: K majetkovému narovnání

přidal Jiří Prokůpek, 15.08.2012  • 

P. Vojtěch Kodet O.Cam, reaguje na současnou debatu ohledně majetkového narovnání mezi státem a církvemi v článku Majetkové narovnání, reakce ve společnosti a my takto: Dne 8. srpna 2012 vydalo několik desítek osobností veřejného života prohlášení, v němž se staví za přijetí zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi. Den poté, vydalo Tiskové středisko ČBK prohlášení, ve kterém se předseda ČBK kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml a…

Místo, kde se sešli biskup i kardinál

přidal Jiří Prokůpek, 18.07.2012  • 

Je neděle 8. července 2012. Slunce v Suchém Dole na Náchodsku nemilosrdně praží, ale přesto davy lidí pospíchají do Ticháčkova lesa. Co se zde děje tak mimořádného? Čím byl a je Suchý Důl tak známý? Svou dřevěnou kaplí, která byla dominantou obce a širokého okolí,o které se vždy hodně mluvilo a která si nese své tajemství. Suchodolská kaplička v Ticháčkově lese byla postavena z darů poutníků v roce 1897 jako připomínka „23 mariánských zjevení“ v letech 1892 – 1895,…

P.Josef Toufar a číhošťský zázrak

přidal Jiří Prokůpek, 27.06.2012  • 

KDO BYL P. JOSEF TOUFAR? Narodil se 14. 7. 1902 v Arnolci (okr. Jihlava). Po otcově smrti v r. 1927 se definitivně rozhodl pro kněžství. Aby získal maturitu, odešel ve věku 26 let na gymnázium v tehdejším Německém Brodě, později přestoupil do Chotěboře, kde v r. 1935 maturoval. Konečně mohl nastoupit do kněžského semináře v Hradci Králové. Tam přijal 29.6.1940 kněžské svěcení z rukou ThDr. Mořice Píchy, biskupa královéhradeckého. Poté byl ustanoven kaplanem v Zahrádce…

Ohlédnutí za svátostí biřmování

přidal Jiří Prokůpek, 21.06.2012  • 

Je sobota, 9. června. Ve 14,40 usedli biřmovanci se svými kmotry na určená místa a s nedočkavostí čekali na příchod udělovatele této svátosti, biskupa Mons. Jana Vokála. V 15 hodin za hlaholu zvonů vchází liturgický průvod do kostela. Pana biskupa přivítal místní duchovní správce P.Prokůpek. Ten také po evangeliu představil biřmovance panu biskupovi. Pan biskup poté pronesl k biřmovancům kázání. Po něm se nad biřmovanci modlil a vyprošoval jim dary Ducha svatého. Poté každý…

Výlet - zakončení školního roku

přidal Hana Moučková, 19.06.2012  • 

V pondělí 18. 6. odpoledne jsme se vydali na výlet. celkem 13 dětí s batůžky na zádech šlo lesní cestou z „Cikánky“ na Křižánky. Během cesty jsme plnili 5 úkolů – hledali jsme rybky (symbol Ježíše), pomáhali slepému jako Ježíš, luštili hádanky s obrázky, … Za každý splněný úkol děti dostaly kartičku s písmenkem. Na konci cesty z kartiček složily slovo: MARIA. Proč? Na to také některé děti přišly. Mířili jsme ke kostelu, který je zasvěcený právě Panně Marii. Tam už nás s úsměvem čekal náš…

60 let od popravy P. Jana Buly

přidal Jiří Prokůpek, 15.06.2012  • 

V letošním roce uplynulo 60 let od popravy kněze P. Jana Buly, souzeného v tzv. babickém procesu. Jan Bula se narodil 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic a po studiích na brněnském gymnáziu nastoupil do kněžského alumnátu (semináře). Kněžské svěcení přijal v červenci roku 1945 a byl poslán jako kaplan do Rokytnice nad Rokytnou nedaleko svého rodiště, kde se intenzivně věnoval práci s mládeží. Po smrti faráře se stal administrátorem farnosti. V únoru roku 1951 jej kontaktoval…

Diecézní ministrantské setkání v Chrudimi

přidal Irena Pešková, 22.04.2012  • 

V sobotu 21.4.2012 se v Chrudimi uskutečnilo již sedmé setkání ministrantů z celé naší diecéze. S pomocí Boží jsme se letos také vypravili.Příliš se nám nechtělo vstávat do deštivého a chladného počasí, ale touha po nových zážitcích a dobrodružství přece jenom zvítězila nad „teplem domova“. Do Chrudimi jsme přijeli krátce před osmou hodinou. Počasí bylo stále nevlídné, ale kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie bylo živo. Ministranti a ministrantky byli rozděleni do dvanácti skupin. O…

Prodej misijních perníčků

přidal Irena Pešková, 22.04.2012  • 

Prodejem misijních perníčků jsme v letošním roce získali 3520 Kč. Děkuji všem, kteří si misijní perníčky zakoupili a tím podpořili Papežské misijní dílo.