NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

, Jan Gregor
V neděli 12. září bude sloužena poutní mše svatá v kapli v Chlumětíně. V 10:00 vyjde od našeho kostela modlitební procesí. Pro ty, kteří nemohou jít celou pouť pěšky a chtějí se zúčastnit, vyjede také v 10 hodin od kostela prostorné hasičské auto. V 11:00 se koná samotná mše u kaple Jména Panny Marie v…
Více
, P. Jiří Prokůpek
Obec Podlažice, předměstí Chrasti  si připomíná dvojí výročí: jedno smutné – 600 let od vypálení podlažického benediktinského kláštera husitskými vojsky pod vedením Jana Žižky v r. 1421 a druhé radostné: vysvěcení nově postaveného kostela sv. Markéty, který se budoval od roku 1696 na základech starého pobořeného kostela. Svěcení se uskutečnilo 22. září 1721. Součástí oslav…
Více
, Jan Gregor
Slavnostní poutní mše svatá k oslavě Narození svatého Jana Křtitele  v neděli 27. června 2021 v 9 hodin ve farním kostele ve Svratce Celebruje děkan farnosti P. Jiří Prokůpek  Zpěvem a hudbou doprovodí sbor SVATOJÁNEK    
Více
, P. Jiří Prokůpek
Letošní rok byl vyhlášen rokem sv. Ludmily. Až přestane kovidové šílenství, začnou různé akce – ať už církevní oslavy, výstavy, přednášky. I tisk se o ní bude zmiňovat. Je skutečně její život tak inspirující, že se jí zabýváme i po 11 stech letech? Historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího…
Více
, Lukáš Jadrný
„Uvěřili jsme v Boží lásku – právě tímto způsobem může křesťan vyjádřit základní rozhodnutí svého života. Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s Osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření.“ Benedikt XVI. (Deus caritas est, 1) S radostí i pokorou…
Více
, Jan Gregor
Znovu dospíváme do měsíce května – májového času. Májové pobožnosti budou v tomto roce ve Svratce probíhat (pokud nebude uvedeno jinak) pravidelně ve středu a v neděli po mši svaté.  1. Májová pobožnost bude v sobotu 1. května po mši svaté v 18.00 hodin Matičko Ježíše, Královno nebe, hle spínám ruce své a prosím Tebe,…
Více
, P. Jiří Prokůpek
Se smutkem v srdci oznamujeme, že nás předešel na věčnost náš milý P. Jiří Remeš. Sloužil v duchovní službě naší hlinecké farnosti neúnavně a upřímně dlouhá léta. Posledních mnoho let hlavně každý den v Centru Jana XXIII. na sídlišti v Hlinsku. Bude nám všem moc chybět. Sloužil těm, kteří byli nemocní, staří, ale i hledající. Vypomáhal,…
Více
, P. Jiří Prokůpek
Od neděle 10.1.2021 budou bohoslužby v kostele ve Svratce slouženy pouze: ve středu v 18 hodin v neděli v 10,30 hodin S pohřby a ostatními věcmi se obracejte na P. Petra Vtípila tel. číslo 736669474. Na měsíc leden nejsou zapsané žádné úmysly, na které by se mše svaté sloužily. Můžete se tedy domluvit s P. Vtípilem přede mší svatou a on vám ji…
Více

ROK SVATÉHO JOSEFA

SLOVO TÝDNE

Mt 6,9
„Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.“
Více

NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

Svratka
Kostel sv. Jana Křtitele
neděle, 10:30
Kameničky
Kostel Nejsvětější Trojice
pátek, 17:45
Hlinsko
Centrum Jana XXIII.
pátek, 08:00
Kostel Narození Panny Marie
pátek, 17:00
Herálec
Kostel sv. Kateřiny
čtvrtek, 18:00
Jeníkov
Kaple sv. Václava
čtvrtek, 18:00
Studnice
Kaple sv. Zdislavy
čtvrtek, 18:00

UDÁLOSTI

Žádné nadcházející události

unnamed
Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se