Změna bohoslužeb ve Svratce

přidal Jiří Prokůpek, 01.01.2021  • 

Od neděle 10.1.2021 budou bohoslužby v kostele ve Svratce slouženy pouze: v úterý v 18 hodin v neděli v 10,30 hodin S pohřby a ostatními věcmi se obracejte na P. Petra Vtípila tel. číslo 736669474. Na měsíc leden nejsou zapsané žádné úmysly, na které by se mše svaté sloužily. Můžete se tedy domluvit s P. Vtípilem přede mší svatou a on vám ji jistě rád odslouží. Pamatujte ve svých modlitbách na svého…

Adventní zamyšlení biskupa Jana Vokála

přidal Jiří Prokůpek, 01.12.2020  • 

Jak vidí letošní Advent v současné neutěšené době diecézní biskup Jan? Letošní Advent je jiný a nový v tom, že se v něm nezříkáme pouze toho, co nás od Boha odvádí, ale velmi nečekaně zažíváme i jiný druh nedostatku – v přístupu k Eucharistii, ke svátosti smíření a dalšímu. Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba během našich životů přijde. Žijeme ve svobodné zemi, přesto zůstávají brány kostelů téměř zavřené. V žádném případě to však neznamená, že by nás tato nová situace…

Omezený počet účastníků bohoslužeb

přidal Jiří Prokůpek, 28.11.2020  • 

Od úterý 1. prosince budou bohoslužby slouženy opět pravidelně. Dodržujte povolený počet účastníků, rozestupy, noste roušky, používejte dezinfekci a také se modlete za navýšení počtu zúčastněných na vánočních bohoslužbách.

Opět bez Bohoslužeb

přidal Jiří Prokůpek, 08.10.2020  • 

Od pondělí 12.října až do odvolání v neděli ani ve všední dny bohoslužby slouženy nebudou, z důvodu, že by byl překročen povolený limit. Věřícím se doporučuje sledovat přenosy Bohoslužeb na televizi NOE.

25 let života

přidal Jiří Prokůpek, 07.09.2020  • 

V neděli 9.8.2020 byl nádherný letní den, na který jsme se všichni ve farnosti moc těšili. Téměř celý červenec jsme přemýšleli v úzkém kruhu, jaké překvapení připravit našemu výbornému varhaníkovi a kamarádovi Janu Gregorovi k jeho 25. narozeninám, které oslavil 4.8. Jelikož Honza rád vymýšlí různá překvapení pro nás i pro pana děkana, rozhodli jsme se mu to malinko „oplatit“. Vytvořili jsme si na internetu diskuzní fórum a začali chystat různá překvapení a způsob, jak celou akci připravit.…

Svratecká pouť 2020

přidal Jiří Prokůpek, 08.07.2020  • 

V neděli, 28. června jsme slavili svrateckou pouť. I když při ní neúčinkoval Břízův chrámový sbor, náš varhaník Honza se svým souborem, tuto slavnost brilantně zvládl. Pozval i trubače z Hlinečanky, pod vedením Milana Šikla, takže to byla pastva pro uši. A ani oči nepřišly zkrátka. To kvůli 40 letému výročí kněžství zdejšího duchovního správce. Věřící se potají skládali na dárky k tomuto výročí a blažilo je, když mohli sledovat reakce překvapeného děkana. Dlouhý byl průvod kostelem,…

Navýšení počtu osob na Bohoslužbách

přidal Jiří Prokůpek, 04.05.2020  • 

Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o…

Znovuobnovení bohoslužeb

přidal Jiří Prokůpek, 18.04.2020  • 

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17.4., díky kterému se od 27.4. budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Litanie v čase nakažlivých nemocí

přidal Jiří Prokůpek, 31.03.2020  • 

Litanie v čase nakažlivých nemocí Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi. Bože, Králi věků nesmrtelný, Bože v radách…

Jak slavit letošní Velikonoce v rodinách

přidal Jiří Prokůpek, 30.03.2020  • 

Biskup Jan Vokál, ve shodě se Svatým stolcem, vyzývá diecézany ke slavení Velikonočních svátků v jejich domovech a rodinách. Bratři a sestry v Kristu, drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze, s bolestí v srdci Vás musím ve shodě s dekrety Svatého stolce (CCDDS č.153/20 z 19.3.2020 a CCDDS č. 154/20 z 25.3.2020) vyzvat, abyste letošní Velikonoce slavili jen ve svých domovech, bez osobní účasti na bohoslužbách v kostelích. Společně tím chráníme zdraví svých blízkých,…

Pastýřský list biskupa Vokála

přidal Jiří Prokůpek, 28.03.2020  • 

Milovaní bratři a sestry v Kristu, křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil v nástroj spásy. Už léta žijeme v klidné a hojné době, která nás svou mírností ukolébala a snad i přivedla k duchovní pohodlnosti či lhostejnosti. Zvykli jsme si křížem se žehnat, o kříži často mluvit, ale málokdy ho musíme v…

Církevní představitelé ke koronaviru

přidal Jiří Prokůpek, 13.03.2020  • 

12. března 2020 vydala Česká biskupská konference závazné rozhodnutí, navazující na mimořádné vyhlášení stavu nouze na celém území České republiky. Jím se ruší s platností od 12. Března až do odvolání všechny, tedy nejen nedělní bohoslužby, ale i společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách. Výjimkou jsou církevní pohřby, na kterých je možná účast větší než 30 osob. ( dle Prohlášení A. Babiše…

Jáhenské svěcení v Hlinsku

přidal Jiří Prokůpek, 03.03.2020  • 

Vzpomínám, že za komunismu jáhenské svěcení čeští bohoslovci mívali v Litoměřicích, moravské světil biskup Vrana v Olomouci. Že by jáhenské svěcení bylo udíleno v kostele, příslušném bydlišti bohoslovce, nebylo dovoleno. V roce 1949 bylo poslední veřejné kněžské svěcení v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Následující rok bylo udíleno v seminární kapli, neveřejně. Další veřejné kněžské svěcení v královéhradecké katedrále se uskutečnilo až v roce 1980. Od té doby bylo v královéhradecké…

Poselství postní doby

přidal Jiří Prokůpek, 25.02.2020  • 

Popeleční středou se přerušuje liturgické mezidobí a začíná postní doba. Liturgická barva je fialová, kající. Neříká se Aleluja. Opět zazní až na Velikonoce. Popel, který bude použit na Popeleční středu symbolizuje ošklivost našich hříchů. Znamená také pomíjivost. Znamení kříže je symbol vítězství a nového života. O popelu se dovídáme už ve Starém zákoně v knize Job, Ester – i v Novém zákoně se doporučuje činit pokání v prachu a popelu. Popel k nám mluví: Kdysi jsem byl žár: život,…

P.Josef Toufar a číhošťský zázrak

přidal Jiří Prokůpek, 24.02.2020  • 

KDO BYL P. JOSEF TOUFAR? Narodil se 14. 7. 1902 v Arnolci (okr. Jihlava). Po otcově smrti v r. 1927 se definitivně rozhodl pro kněžství. Aby získal maturitu, odešel ve věku 26 let na gymnázium v tehdejším Německém Brodě, později přestoupil do Chotěboře, kde v r. 1935 maturoval. Konečně mohl nastoupit do kněžského semináře v Hradci Králové. Tam přijal 29.6.1940 kněžské svěcení z rukou ThDr. Mořice Píchy, biskupa královéhradeckého. Poté byl ustanoven kaplanem v Zahrádce…

Ohlédnutí za Vánocemi 2019

přidal Jiří Prokůpek, 02.02.2020  • 

Vánoční dobu a závěr roku 2019 jsme v naší farnosti vychutnali opravdu plnými doušky. Není se čemu divit, protože Vánoční nabídka byla opět velmi bohatá. Těsně před Vánocemi nám nabídli Betlémské světlo do našich domovů svratečtí skauti. Ten nejtajemnější večer v roce jsme završili slavnostní půlnoční mší svatou, kterou doprovodil sbor při našem kostele. Hned poté nechybělo tradiční zpívání koled u sochy sv. Václava, opět od našich skautů. Na Štěpána jsme se dopoledne sešli…

Podstata Vánoc

přidal Jiří Prokůpek, 24.12.2019  • 

Dny před Štědrým dnem jsou plné shonu, chaosu, nervozity. Převládá komerční stránka Vánoc. To, do čeho jsou sváteční dny „obaleny“, je povrchní a obvykle nás příliš hluboce nezasáhne. Člověk má mnohem větší duchovní kapacitu než si sám myslí a ta o Vánocích, považovaných za nejoblíbenější svátky, tím víc hladoví. To je také jeden z důvodů, proč o Vánocích chodí na bohoslužby tolik lidí. Protože cítí, že obal, ta vnější stránka Vánoc,není všechno. Co tedy vlastně tvoří jádro a…

Mikuláš v kostele

přidal Jiří Prokůpek, 03.12.2019  • 

Prvního prosince byla 1. adventní neděle. Farníci přinášeli do kostela své krásně ozdobené adventní věnce, které byly při mši sv. posvěceny. Nakonec přišel mezi nás opět po roce sv. Mikuláš v doprovodu andělů. Tentokrát při své krásné a působivé promluvě vyjádřil svoji radost nad účastí dětí na náboženství. Oproti minulému roku to byl úspěch, protože vloni nechodilo žádné dítě do výuky, letos jich je přihlášených dvanáct. Potom přicházeli děti k Mikuláši, ten každému požehnal a obdaroval…

Blahoslavená Anna Kolesárová je doma i ve Svratce

přidal Jiří Prokůpek, 24.09.2019  • 

S velkým dojetím a radostí sledoval jsem před rokem slavnost blahořečení Anny Kolesárové v Košicích. Od té doby se mi vracela myšlenka, že i pro věřící našeho městečka by byla pro naši mládež, ale i ostatní věkové skupiny vzorem vyzrálé křesťanky, milující z celého srdce Boha víc než sebe a svůj život. Slova: „Raději smrt než hřích“ nebyla pro ni frází, beze zbytku je naplnila, když nebyla po vůli sovětskému vojákovi, ačkoliv věděla, že ji zastřelí. Tato její oběť nezůstala…

Proč chodit na náboženství

přidal Jiří Prokůpek, 16.08.2019  • 

Vážení rodiče, na začátku nového školního roku bychom Vás chtěli pozdravit a nabídnout Vám i letos náboženskou výchovu pro Vaše dítě. O dnešním světě se často říká, že je stále složitější a chaotičtější. Aby se v něm člověk lépe vyznal a mohl i dnes prožít zdařilý užitečný život, potřebuje nejen mnoho znalostí, ale především schopnost rozlišovat dobré od zlého, opravdu prospěšné od škodlivého a také najít dobré vzory a motivaci pro správné jednání, které nebývá snadné a nevyplácí se…

Za maltézským pokladem

přidal Jiří Prokůpek, 10.08.2019  • 

Zhruba před měsícem zadrnčel telefon. Příjemný ženský hlas mě oznamoval, že první týden v srpnu zde budou na týdenním pobytu Junáci z Polenska a na závěr pobytu se mají vypravit hledat poklad ( listiny Maltézských rytířů ) a ten poklad že by chtěli ukrýt do zvonice. Souhlasil jsem a v očích se mi mihnul plamínek škodolibosti. Oznámil jsem paní vedoucí, že jim připravím takové překvápko, že na něj hned tak nezapomenou. Přiblížil se termín setkání, 6. srpna. V předvečer se dostavili…

Odpočinek, relaxace

přidal Jiří Prokůpek, 05.07.2019  • 

ODPOČÍVAT? PROČ? JAK? NE KAŽDÝ SI ODPOČINEK DOVOLÍ NE KAŽDÝ SI ODPOČINEK UŽÍVÁ NE KAŽDÝ ODPOČÍVAT UMÍ MÁME VŮBEC NĚJAKÝ VOLNÝ ČAS ? Je to důležitá otázka. Pokud totiž volný čas nemáme, je další uvažování celkem zbytečné. Někteří lidé mají tolik práce, že volný čas vůbec nemají. Někdy je to vlivem životních okolností. Často si to však v životě zařídili tak, aby volný čas neměli. PROČ SE NĚKTEŘÍ LIDÉ VOLNÉMU ČASU VYHÝBAJÍ? Důvody pro to mohou být různé:…

Červen - měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

přidal Jiří Prokůpek, 14.06.2019  • 

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo je termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Tato úcta se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601–1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647–1690), která po řadě vidění doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci. Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla, říká papež František. Bůh na nás ustavičně…

Májové pobožnosti

přidal Jiří Prokůpek, 01.05.2019  • 

Nastal nám měsíc květen a s ním i oblíbené májové pobožnosti. Nebylo by možná na škodu udělat si krátký exkurz vzniku májových pobožností. Pohanské kulty (zejména kult plodnosti) v měsíci květnu oslavovaly probouzení přírody k životu po relativně „mrtvé zimě“. Církev od středověku reagovala na to šířením kultu „pašijového“, tedy spásného vítězství Ježíše Krista nad hříchem a všemi jeho důsledky skrze umučení, smrt a následné zmrtvýchvstání. Vedle tohoto kultu paralelně se stále…

Na jakou kartu vsadit?

přidal Jiří Prokůpek, 24.01.2019  • 

Ježíš říká: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud' jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (Mt 6,24) Zlaté časy, kdy člověk měl na vybranou – sloužit buď Bohu, nebo mamonu! My máme dnes mnohem bohatší nabídku. Nemusíme totiž sloužit jen bohatství, které charakterizují peníze. Můžeme mít řadu jiných „pánů“ a závislostí, kterým nakonec sloužíme: • Může nám poroučet a zotročovat si nás touha po…

Kostelem prošel Mikuláš

přidal Jiří Prokůpek, 11.12.2018  • 

Je neděle, 2. prosince. Končí mše svatá a celebrující kněz vyzývá věřící, aby ještě neodcházeli, protože vzácná návštěva je na cestě. Hlavy všech přítomných se obrátily ke kostelním dveřím. Po schodech vystupují čtyři andělé v běloskvoucích šatech. Za nimi důstojně vstupuje Mikuláš a rozvážně se celý průvod ubírá před oltář. Mikuláš vystupuje k ambonu a promlouvá k dětem i k rodičům, tentokrát na téma náboženství a jeho důležitost v životě. A také neopomenul připomenout rodičům jejich…

Dvacet let od úmrtí P. Miroslava Tomka

přidal Jiří Prokůpek, 01.10.2018  • 

Dne 3. října tomu bude 20 let, co tento muž malého vzrůstu, ale velkého ducha zemřel. Narodil se 4.3. 1924 v Senohrabech. Pokřtěn byl v Hrusicích. Absolvoval reálné gymnázium v Benešově. Matka zahynula v koncentračním táboře, otec zemřel v roce 1947. Mirek tři roky studoval v Praze teologii. V květnu 1951 byl zatčen a odsouzen za rozšiřování náboženské literatury na 17 let vězení. Odseděl si 11 let. Ve vazbě, ale i jako vězeň byl často bit. 6.2.1962 přijal ve vězení tajně kněžské svěcení.…

Prázdninové zamyšlení

přidal Jiří Prokůpek, 20.07.2018  • 

Když se Ježíšovi učedníci vrátili z misijní cesty, byli plni horlivosti, plánů na další práci. A co Pán? Říká jim:„Jste unaveni, pojd’te si odpočinout.“ Takovou odpověď nečekali: Tato slova platí dnes i nám. I my jsme příliš zaměstnaní lidé, nepostradatelní. Honí nás jiní – to by konec konců nic zlého nebylo, tak to bylo vždycky. Ale my se honíme ještě více sami, a to už zlé je. Říkávala jedna paní: „Já si nedovedu představit, jak by to u nás vypadalo, kdybych já nemohla. Manžel, děcka,…

Posmrtný návrat kardinála Josefa Berana

přidal Jiří Prokůpek, 03.04.2018  • 

Po vynaložení velkého úsilí se konečně naplní přání kardinála Josefa Berana, pražského arcibiskupa, aby byl pohřben ve své vlasti. 20. dubna budou převezeny jeho ostatky z Říma do Prahy. V klášterním kostele strahovského opatství se uskuteční noční vigilie u jeho ostatků. V sobotu, 21. dubna v 10 hodin vyjde procesí s kardinálovými ostatky ze Strahova na Hradčanské náměstí. V 11 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit kardinál Dominik Duka mši svatou ke cti sv. Vojtěcha…

Hříšný se může stát svatým, zkažený nikoli

přidal Jiří Prokůpek, 04.03.2018  • 

Papež mluví o riziku ochabnutí srdce, jemuž jsou vystaveni všichni. Ukazuje to na příkladu krále Davida a krále Šalamouna. David je svatý, i když byl hříšný. Veliký a moudrý Šalomoun je odvržen, protože se zkazil. Čtení z první knihy královské říká, že »když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům«. Neposlechl dokonce ani »Hospodina Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a přikázal, aby nectil cizí bohy« budováním jejich model. Ale jeho srdce »už nebylo…

Večerní zpytování svědomí

přidal Jiří Prokůpek, 28.11.2017  • 

Když chce někdo ublížit, míří tam, kde jsme nejvíce zranitelní. Také ďábel, který nás chce duchovně usmrtit, míří tam, kde jsme hodně zranitelní. Snaží se působit proti večernímu zpytování svědomí, abychom ho vynechali, udělali formálně a nenamáhali se nad tím přemýšlet. Kdo vynechává večerní zpytování svědomí: zastaví se v duchovním pokroku, hrozí, že se nepoučí z chyb, kterých se dopustil, ztrácí vnímavost pro hřích,

Novost křesťanské naděje

přidal Jiří Prokůpek, 22.08.2017  • 

Bůh nám neudělil život nedopatřením, aby Sebe i nás nutil do úmorných nocí úzkosti. Avšak stvořil nás proto, že chce, abychom byli šťastní. Je naším Otcem a pokud my tady a teď zakoušíme život, který není tím, co pro nás On zamýšlel, Ježíš nám poskytuje záruku, že sám Bůh uskutečňuje vykoupení. Pracuje na našem vykoupení. Věříme a víme, že smrt a nenávist nemají na naší životní cestě poslední slovo. Být křesťany znamená mít novou perspektivu: nadějeplný pohled. Někdo věří, že život…

Svratecké oslavy podpořila i církev

přidal Jiří Prokůpek, 16.08.2017  • 

Dosti času uběhlo ode dnů, kdy jsme slavili 150 výročí povýšení Svratky na město. Město připravilo neskutečně bohatý program akcí, při nichž si každý mohl přijít na své. Organizátoři vynaložili velké úsilí, aby všichni byli spokojeni. Jistě si zato zaslouží velkou pochvalu. Byl jsem požádán, zda bych na tyto oslavy nepozval hradeckého pana biskupa, Mons. JUDr Ing. Jana Vokála, JU.D., aby odsloužil za naše městečko slavnostní mši svatou na náměstí u sochy sv. Václava. Obrátil jsem se…

100 let od zjevení Panny Marie ve Fátimě

přidal Jiří Prokůpek, 26.05.2017  • 

Naše Paní z Fátimy je titul, který Blahoslavené Panně Marii přiřkli katolíci a další, kteří věří, že se zjevila třem malým pasáčkům v portugalské Fátimě každého třináctého dne v šesti po sobě jdoucích měsících v roce 1917. Titul Královna posvátného růžence se vztahuje k téže události, neboť podle dětí zjevení samo sebe označovalo jako „Královna růžence“ či „Paní růžence“. Lze se setkat i s kombinací těchto titulů, např. Naše Paní Růžencová z Fátimy (portugalsky Nossa Senhora do Rosário de…

Vidění Zmrtvýchvstalého

přidal Jiří Prokůpek, 21.04.2017  • 

„Co by se bylo stalo, kdyby se byl Kristus po svém zmrtvýchvstání zjevil Pilátovi, Annášovi, Kaifášovi, před celou veleradou? To by byl důkaz o vzkříšení, který by nikdo nemohl popřít! Takhle se bude stále namítat, že je to mýtus, že to byla halucinace zbožných žen, že jsou zjevení zmrtvýchvstalého Krista málo průkazná, že jsou vlastně soukromá zjevení! To ve Fatimě se dal sluneční zázrak fotografovat a spousta lidí mohla pozorovat výraz tváře dětí, které měly zjevení Panny Marie. A přece…

Pěší pouť k Panně Marii do Chlumětína

přidal Jiří Prokůpek, 03.10.2016  • 

V dnešní době si většina lidí pod slovem „pouť“ představí houpačky, kolotoče a perníkové srdce, ovšem původní význam slova je docela jiný. Pochází ze staroindického „panthás“, což znamená cesta. Tyto cesty mají za cíl návštěvu určitých míst, které mají náboženský význam. Nejde však jen o cíl, i cesta samotná má pro víru velký význam. Je to v symbolickém smyslu úkon odevzdání. Na poutě se chodí také na znamení pokání nebo ještě častějším důvodem bývá prosba. Vydat se tedy na určité …

Poutní místo Malé Svatoňovice

přidal Jiří Prokůpek, 14.08.2016  • 

Malé Svatoňovice, jak si mnozí pamatujeme ze školy, jsou nejen rodištěm Karla Čapka, ale také významným mariánským poutním místem. Letos si připomínáme 300. jubileum vzniku tohoto poutního místa. Původně hornická obec Malé Svatoňovice se nachází na úpatí Krkonošského podhůří a Broumovské vrchoviny pod hřebenem Jestřebích hor. Svatoňovická sedmipramenná „Studánka“ byla známa od nepaměti. Už za třicetileté války se zde lidé ukrývali. Na…

Krakov nejen pro mladé

přidal Jiří Prokůpek, 01.06.2016  • 

Je všeobecně známé, že Svatý Otec František pozval mladé do Krakova, kde se ve dnech 25.-31.7.2016 bude konat Světový den mládeže. Sám papež se ho zúčastní. Mnozí naši poutníci a 9 našich biskupů zavítalo 28. května do Krakova na Národní pouť. Svou velkou účastí, kdy zcela zaplnili Baziliku Božího milosrdenství v Lagiewnikách, která pojme 5 000 lidí, konsternovali i samotného kardinála Diwisze, který řekl, že se říká, že Češi se k Pánu Bohu moc nehlásí. On však vidí, že se v Čechách…

Vyzkoušejte nové zpovědní zrcadlo

přidal Jiří Prokůpek, 19.02.2016  • 

V postní době Svatého roku milosrdenství je zvlášť příhodné přistoupit ke svátosti smíření. Mnozí lidé si stěžují, že ve zpěvnících a modlitebních knížkách jsou otázky pro prozkoumání svědomí a poznání svých hříchů zastaralé. Biskupství královéhradecké připravilo nové zpovědní zrcadlo. Jeho otázky směřují jak na mladé, tak i na ty dříve narozené. Věřím, že vás osloví a dá nové impulzy vašemu duchovnímu životu. Zpovědní zrcadlo 1. Je Bůh na prvním místě v mém…

Farní betlém

přidal Jiří Prokůpek, 22.12.2015  • 

Jednoho listopadového dne, o víkendu, někdo zazvonil. Za dveřmi se zjevila rozesmátá tvář Honzy Gregora. Pod paží vlekl OSB desku. „Tak je to tady,“ hlásil hned ve dveřích. „Co?“ ptal jsem se nechápavě. „To bude překvapení,“ sděloval spiklenecky. „Uděláme si farní betlém v životní velikosti“ a hned začal vytahovat pohlednice a z mobilu různé typy postav. „Je málo času,“ odtušil jsem. „Nebojte se, všechno se stihne.“ Pokrčil jsem rameny. Ze svých zkušeností vím, že Honza je paličák a co si…

V Brně proběhl Národní eucharistický kongres

přidal Jiří Prokůpek, 19.10.2015  • 

V roce 1935 se konal poslední celostátní eucharistický kongres v Praze za účasti papežského legáta kardinála Verdiéra. Říkalo se tehdy, že pražskému arcibiskupovi Karlu Kašparovi dopomohl ke kardinálskému klobouku. Od té doby se nic většího nekonalo ani konat nemohlo. Za 2. světové války to bylo nemyslitelné – a za vlády komunistů utopistické. Takovou ojedinělou akcí byl Diecézní eucharistický kongres v Hradci Králové v roce 2002, který se uskutečnil z iniciativy biskupa Dominika…

Od letoška nový svátek

přidal Jiří Prokůpek, 26.05.2015  • 

Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého, oslaví věřící v českých a moravských diecézích poprvé nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Kde se tento nový svátek vzal? Poprvé slavili tento svátek věřící ve Španělsku v roce 1970. Slavit jim ho povolil papež Pavel VI. O definitivním zavedení svátku však rozhodl až papež Benedikt XVI. v červnu 2012 s tím, že do liturgických kalendářů jednotlivých zemí si příslušné biskupské konference mohou se…

Nový relikviář v královéhradecké katedrále

přidal Jiří Prokůpek, 07.04.2015  • 

Připomínáme si deset let od úmrtí papeže Jana Pavla II. Shodou okolností výročí letos připadlo na Zelený čtvrtek a při té příležitosti byl ukládán relikviář s ostatky Jana Pavla II. v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. S místní diecézí poutá svatořečeného papeže vztah s biskupem Janem Vokálem, kterého papež Jan Pavel II. vysvětil na kněze. Podobu relikviáře s ostatky Jana Pavla II.navrhl královéhradecký umělecký zlatník Pavel Šrytr. Relikviář zdobí pravé české granáty a…

Národní eucharistický kongres 2015

přidal Jiří Prokůpek, 10.01.2015  • 

Česká biskupská konference schválila pro letošní rok konání Národního eucharistického kongresu. Jeho smyslem je oživit nebo znovu obnovit úctu k Eucharistii. Věřící ve všech farnostech se mohou osobně i jako společenství zapojit do přípravy kongresu. Ta začala již nyní a potrvá šest měsíců. Biskupové zároveň vyzývají věřící, aby se za zdárné uskutečnění kongresu modlili a schválili proto také Modlitbu a znělku za NEK 2015.Biskupem delegátem pro eucharistické kongresy se stal Mons.…

Pavel VI. prohlášen za blahoslaveného

přidal Jiří Prokůpek, 20.10.2014  • 

Papež František v neděli 19. října 2014 na závěr biskupské synody o rodině blahořečil na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu bývalého papeže Pavla VI. Obřadu se zúčastnil kromě 70 000 věřících i Františkův předchůdce, Benedikt XVI. Památka Pavla VI. od nynějška bude 26. září, v den jeho narození. Prohlášení za blahoslaveného neboli beatifikace je druhým stupněm kanonizačního procesu, tedy prohlášení za svatého v římskokatolické církvi. Ta se tak zaručuje, že daná osoba je v nebi. V…

Srdce svatého Faráře arského v České republice

přidal Jiří Prokůpek, 23.09.2014  • 

Z iniciativy královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála putovala od 11. do 23. září 2014 naší republikou vzácná relikvie: neporušené srdce sv. Faráře arského Jana Maria Vianneye. O návštěvu této relikvie projevily zájem i ostatní diecéze. Bohužel, doba byla příliš krátká a tak relikvie mohla navštívit skutečně jenom ta nejvýznamnější mís­ta. Potěšitelné bylo, že téměř na všech místech se nejprve konalo setkání s kněžími, kde dva duchovní správci přímo z francouzského Arsu,…

Města dvou světců

přidal Jiří Prokůpek, 07.07.2014  • 

V pondělí, 26. května 2014 osm svrateckých farníků vyrazilo na pouť za dvěma našimi světci. Vyjeli jsme už ve 4 hodiny ráno. Naší první zastávkou byl čtyřtisícový Nepomuk, kam jsme dojeli v 7,30. V 8 hodin jsme se zúčastnili spolu s nepomuckými věřícími mše svaté, sloužené v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého, stojícím na místě světcova rodného domu.Světec zde spatřil světlo světa kolem r. 1340. Po mši svaté nás místní duchovní správce seznámil s historií kostela. Venku…

Papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. svatořečeni

přidal Jiří Prokůpek, 28.04.2014  • 

V neděli, 27. dubna na Svatopetrském náměstí v Římě svatořečil papež František dva ze svých předchůdců. Jana XXIII., který svolal a zahájil II. vatikánský koncil a Jana Pavla II., který v díle svých předchůdců pokračoval a po dlouhých 27 let řídil římskokatolickou Církev jako její nejvyšší pastýř. Význam svatořečení spočívá v tom, že vidíme, že dotyční pastýři nejen hlásali, že máme žít svatě, abychom se Bohu líbili, ale že tak také žili a je to prokázané úředním…

Výroba a prodej "Hromniček"

přidal Irena Pešková, 09.02.2014  • 

V sobotu 1. 2. jsme se opět po roce sešli na faře. Proč? Zdobili jsme svíčky „hromničky“. Letos se nás, dětí a dospělých, sešlo 15, což je nejvíc za dobu, co hromničky zdobíme. S nadšením a novými nápady jsme se pustili do práce – vykrajování, vyřezávání a stříhání různých tvarů a poté jejich lepení teplem lidské ruky na svíčky. V neděli byly svíčky posvěceny. Lidé, kteří přišli na mši, si mohli vybrat a koupit z celkem 212 nápaditě zdobených svíček. Všichni se usmívali a měli ze svíček…

Mikuláš – karikatura křesťanského svátku?

přidal Jiří Prokůpek, 05.12.2013  • 

Podle Maxe Kašparů svátek sv. Mikuláše sice vychází z křesťanské tradice, ale je plně v režii lidového (zlo)zvyku. Jaký dopad má jeho běžná podoba na děti? Umíme jako křesťané obecně slavit svátky? „Za léta a staletí tohoto svátku bylo už vše zesvětštěno natolik, že kromě názvu a exteriéru (oblečení) je karikaturou křesťanského svátku a v běžně praktikované podobě o církvi nic nevypovídá. Nevede ani k evangelizaci ani k apoštolátu ani ke zkvalitnění obrazu církve ve společnosti,“…

Medailka sv. Benedikta

přidal Jiří Prokůpek, 09.07.2013  • 

Medailka svatého Benedikta spatřila světlo světa poprvé již v dobách středověku v prostředí Benediktinského řádu. Svatý Benedikt velmi ctil a miloval Ukřižovaného Ježíše, Spasitele světa, Jeho mocí vykonal velké množství zázraků a vyhnal množství zlých duchů. Kříž byl od počátku v benediktínské řeholi předmětem osobité lásky a úcty. Zobrazení sv. Benedikta s křížem v ruce se pravděpodobně rozšířilo po zázračném uzdravení sv. Lva IX., který byl ještě jako mladík uštknut jedovatým hadem. Po…

Blahoslavená Marie Restituta Kafková

přidal Jiří Prokůpek, 03.05.2013  • 

Před 70 lety se uzavřel život mučednice – sestry Restituty. Ve fotogalerii si prohlédněte fotografie z Vídně: kostel v Brigittenau, kde přistoupila k 1. sv. přijímání, Hartmannspital, kde pracovala a v jehož kapli složila řeholní sliby, symbolický pomníček jí a ostatním s ní popraveným na Centrálním hřbitově ve Vídni. Helena Kafková se narodila jako šestá ze sedmi dětí 1. května 1894 v Brně-Husovicích. Po dvou letech se celá rodina natrvalo usídlila ve Vídni, kde Helena odmalička…

Svátek Božího milosrdenství

přidal Jiří Prokůpek, 04.04.2013  • 

Na přání Pána Ježíše ve zjevení sestře Faustyně Kowalské ustanovil papež Jan Pavel II. druhou neděli velikonoční za svátek Božího milosrdenství. Při jejím svatořečení 30.4. 2000 v Římě řekl: „Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání: Nést světu poselství Milosrdenství.“ Jak nám zaznamenala sama světice ve svém deníku, který na přímou žádost Pána Ježíše začala…

Nový papež - František

přidal Jiří Prokůpek, 14.03.2013  • 

Ve středu, 13. března 2013 večer konkláve v Sixtinské kapli zvolilo novou hlavu římskokatolické církve. Je jí 76 letý Argentinec, arcibiskup z Buenos Aires, jezuita, kardinál Jorge Mario Bergoglio. Narodil se 17. prosince 1936 v piemontské rodině otci Mariovi, zaměstnanci železnic a matce Regině Sivori v domácnosti, kteří měli celkem pět dětí. Vystudoval střední chemicko-technologickou školu, ale potom zvolil kněžství a vstoupil do semináře ve Villa…

Papež oznámil svou rezignaci

přidal Jiří Prokůpek, 11.02.2013  • 

Prohlášení papeže Benedikta XVI. k rezignaci Drazí bratři, Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom…

Zemřel P. Jan Josef Kohl

přidal Jiří Prokůpek, 08.01.2013  • 

Před několika dny – 4. ledna 2013 zemřel a 14. ledna v Praze – Břevnově bude pohřben P. Jan Křtitel Kohl.V roce 1950 ho z kláštera vypudili komunisté a on se na Břevnov mohl vrátit až po 40 letech. Zajímavý rozhovor s ním k jeho osmdesátinám vedl Aleš Pelán. Pro osvěžení si ho připomeňme i my. Pocházíte z národnostně smíšené oblasti. Narodil jsem se v Suchém Dole u Police nad Metují, měli jsme hospodářství, pár koňů a dobytek. Na Broumovsku žili převážně…

Dávat a dostávat dárky

přidal Irena Pešková, 16.12.2012  • 

Těšíš se? Už se těšíš na Vánoce? A na co nejvíce? Až se rozsvítí vánoční stromek a až pod ním najdeš dárky, které budou jen a jen pro tebe? Já taky. Je totiž krásné držet v ruce dárek se svým jménem a hádat, co v něm asi je a od koho je. Někteří dospělí si myslí, že dárky nejsou důležité a že pořizování dárků je jen další komerční trik, abychom utratili zase více peněz. Že nakupování je únavné, zbytečné a že Vánoce bez dárků jsou lepší, protože pak nám nic…

sv. Faustyna Kowalská

přidal Jiří Prokůpek, 05.10.2012  • 

Narodila se 25. srpna 1905 v Głogowieci jako třetí z 10 dětí chudé, zbožné, rolnické rodiny. Na křtu dostala jméno Helena. Otec Stanislav si přivydělával tesařinou, matka Mariana byla negramotná, měla však dobré srdce a dokonale poznala rozdíl mezi dobrem a zlem. Malá Helena vynikala zbožností, láskou k modlitbě, pracovitostí, poslušností a citlivostí k potřebám druhých. V r. 1925 vstoupila do Kongregace sester Matky Božího milosrdenství ve Varšavě a přijala jméno s.Marie Faustyna.…

Místo, kde se sešli biskup i kardinál

přidal Jiří Prokůpek, 18.07.2012  • 

Je neděle 8. července 2012. Slunce v Suchém Dole na Náchodsku nemilosrdně praží, ale přesto davy lidí pospíchají do Ticháčkova lesa. Co se zde děje tak mimořádného? Čím byl a je Suchý Důl tak známý? Svou dřevěnou kaplí, která byla dominantou obce a širokého okolí,o které se vždy hodně mluvilo a která si nese své tajemství. Suchodolská kaplička v Ticháčkově lese byla postavena z darů poutníků v roce 1897 jako připomínka „23 mariánských zjevení“ v letech 1892 – 1895,…

Ohlédnutí za svátostí biřmování

přidal Jiří Prokůpek, 21.06.2012  • 

Je sobota, 9. června. Ve 14,40 usedli biřmovanci se svými kmotry na určená místa a s nedočkavostí čekali na příchod udělovatele této svátosti, biskupa Mons. Jana Vokála. V 15 hodin za hlaholu zvonů vchází liturgický průvod do kostela. Pana biskupa přivítal místní duchovní správce P.Prokůpek. Ten také po evangeliu představil biřmovance panu biskupovi. Pan biskup poté pronesl k biřmovancům kázání. Po něm se nad biřmovanci modlil a vyprošoval jim dary Ducha svatého. Poté každý…

60 let od popravy P. Jana Buly

přidal Jiří Prokůpek, 15.06.2012  • 

V letošním roce uplynulo 60 let od popravy kněze P. Jana Buly, souzeného v tzv. babickém procesu. Jan Bula se narodil 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic a po studiích na brněnském gymnáziu nastoupil do kněžského alumnátu (semináře). Kněžské svěcení přijal v červenci roku 1945 a byl poslán jako kaplan do Rokytnice nad Rokytnou nedaleko svého rodiště, kde se intenzivně věnoval práci s mládeží. Po smrti faráře se stal administrátorem farnosti. V únoru roku 1951 jej kontaktoval…