Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

by P. Jiří Prokůpek
,
Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
K+M+B „Christus mansionem benedicat“ česky Kristus požehnej tomuto domu, psali na futra dveří skupinky „TŘÍ KRÁLŮ“.
V sobotu 7.1. ve Svratce a v neděli 8.1. 2023 ve Svratouchu proběhla již po 19. tradiční Tříkrálová sbírka. Ve spolupráci skautského střediska ve Svratce a farnosti Svratka vyšlo do našich uliček 15 koledníků, aby předali všem obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je svým zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Dohromady se podařilo vybrat pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče nádhernou a rekordní částku 102.584,-Kč ( pro srovnání: vloni se vybralo 83.649,-Kč).
Všem dárcům, kteří svým finančním darem přispěli do pokladniček, patří velké díky! Vřelé poděkování patří i všem koledníkům za jejich obětavou pomoc a vytrvalost. Je krásné vidět radost a ochotu pomáhat a konat dobro i přes všechnu únavu a nepřízeň počasí. V neděli ve Svratouchu byly podmínky zvlášť obtížné. Velké díky vám všem a zejména Kubovi Jelínkovi, který s velkým nasazením celou akci zorganizoval, zajišťoval a dovedl až do zdárného konce.

Články z kategorie

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se