Oslava 70. narozenin otce Jiřího

by P. Jiří Prokůpek
,
Oslava 70. narozenin otce Jiřího

V sobotu 25.3. 2023 naše farnost prožila velice krásný a výjimečný den. Náš duchovní otec, pan děkan Jiří Prokůpek, slavil 70 let svého života.

Již pár dní před sobotou se konaly rozsáhlé přípravy. Pod vedením našeho aktivního varhaníka Honzy a obětavé Lenky se připravovala místní Sokolovna k hostině, v kostele se uklízelo, květinovou výzdobu měla na starosti Irena. V pátek odpoledne se v Sokolovně hromadilo plno cukroví, které napeklo deset místních žen. Také náš Svatojánek nacvičoval své vystoupení.

V sobotu se kolem desáté hodiny začal plnit kostel a o půl jedenácté začala slavnostní mše svatá. Deset kněží a dva jáhni šli průvodem přes kostel k oltáři. Po úvodu se seřadily vybrané děti a opět středem kostela nesly panu děkanovi nový mariánský ornát jako dárek. Poté probíhala mše svatá s dojímavým úvodem otce děkana , mariánským kázáním, celou bohoslužbu citlivě doprovázel náš Svatojánek.  Ke konci bohoslužby pogratuloval oslavenci chrudimský vikář P. Jan Šlégr, poté se ujala slova za farníky z Police nad Metují, kde otec Jiří 16 let působil, kterých přijel za ním celý autobus, paní Marie Vaňková, následovalo předávání dárků, místní farníci pořídili otci Jiřímu mobil a Pavel Řádků vyřezal z lípového dřeva reliéf svrateckého kostela a pod ním sv. Jiří s drakem. Dalším dárkem byl obrázek svrateckého kostela ozářeného barevnými paprsky tvořenými otisky prstů svrateckých farníků s nápisem: „ Ať jste co nejdéle Sluncem naší farnosti“. 70 farníků od nejmenších po nejstarší neslo panu děkanovi  po pentličkou a kytičkou ozdobené klobásce. Nakonec zaznělo děkovné Te Deum, oslavenec pronesl závěrečnou řeč, poděkoval všem, požehnal Božímu lidu a kněží vycházeli po dvojicích ven z kostela.  Poté již následoval přesun do místní Sokolovny, kde nás čekal výborný oběd. Velké díky panu kuchařovi Gregorovi a jeho pomocnicím. Na stolech bylo také nachystáno plno cukroví a dobrého pití.

Po obědě následovaly opět gratulace a předávání darů. O velice vydařené zpestření se zasloužili naši mladí v čele s Honzou. Připravili tak vtipnou scénku, že se všichni od srdce zasmáli. Také bohatá tombola se vydařila. Mezi lidmi bylo cítit přátelství a pěkná pohoda. Myslím, že se toto setkání skvěle vydařilo a všem se líbilo. Jsme rádi, že se lidé dovedou sejít a pobavit. Přejeme si, aby náš otec Jiří, který působí v naší farnosti již 25 let, mezi námi ještě dlouho byl a naše farní společenství i nadále vzkvétalo.

Ti, kteří se nemohli zúčastnit, si mohou prohlédnout fotografie v naší Fotogalerii. Všechny důležité okamžiky zachytil svým fotoaparátem Petr Káš.

Sepsala Dáša Kášová.

Články z kategorie

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se