P.Josef Toufar a číhošťský zázrak

by P. Jiří Prokůpek
,
P.Josef Toufar a číhošťský zázrak

KDO BYL P. JOSEF TOUFAR?
Narodil se 14. 7. 1902 v Arnolci (okr. Jihlava). Po otcově smrti v r. 1927 se definitivně rozhodl pro kněžství. Aby získal maturitu, odešel ve věku 26 let na gymnázium v tehdejším Německém Brodě, později přestoupil do Chotěboře, kde v r. 1935 maturoval. Konečně mohl nastoupit do kněžského semináře v Hradci Králové. Tam přijal 29.6.1940 kněžské svěcení z rukou ThDr. Mořice Píchy, biskupa královéhradeckého. Poté byl ustanoven kaplanem v Zahrádce, kde od dubna 1945 působil jako farář. Pro svou úspěšnou kněžskou činnost a značný vliv na mládež byl odtud na popud místních funkcionářů KSČ přeložen do farnosti Číhošť, kterou spravoval od dubna 1948 jako administrátor. Po událostech s pohybem oltářního křížku v číhošťském kostele, při třetí neděli adventní 11. prosince 1949, byl 28.1.1950 zatčen StB a převezen do proticírkevního vyšetřovacího oddělení ve Valdicích u Jičína. Zde jej nutili za použití brutálního způsobu mučení k doznání, že pohyb křížku je podvod, který sám zinscenoval. Na následky mučení pak zemřel 25.2.1950 v Praze.

Tzv. „Čihošťský zázrak“

11. prosince 1949 o třetí neděli adventní P. Josef Toufar při promluvě na téma slov z evangelia: Uprostřed Vás stojí Ten, kterého neznáte, ukázal rukou z kazatelny k oltáři a měl říci slova „Zde ve Svatostánku je náš Spasitel“. Po těchto slovech kříž na Svatostánku se začal pohybovat třikrát nalevo a napravo. Zůstal nakloněn napravo a přitom ještě nakloněn dopředu, tak jak nám to ukazuje snímek z tehdejší doby. P. Toufar to sám neviděl. Dozvěděl se to až následující den. Přihlásilo se 19 svědků, kteří to viděli a po písemném napsáni, přísahou potvrdili. Pravděpodobně jich bylo více, protože někteří nechtěli o tom mluvit. Asi v roce 2003 se přihlásila další osoba, která nebyla mezi devatenácti. Protokoly s oněmi 19 svědky se prozatím nenašly. Někteří ještě v roce 2010 žijí a mluví o této události.

ČÍHOŠŤ – Informace o místě

Farnost Číhošť se nachází v diecézi Hradec Králové, vikariátu Humpolec a je vzdálena asi 12 km na severozápad od Světlé nad Sázavou a 15km na jihozápad od Golčova Jeníkova.

Jak se dostanete do Číhoště?

Autem: 1) – z dálnice D1 výjezd na exitu 66 po silnici č.150 – též od jihu – do Ledče n.S., dále silnice č.130 (směr G.Jeníkov), po 6km odbočit vlevo do Číhoště

2) – z Golčova Jeníkova, Chotěboře nebo Havlíčkova Brodu do Habrů, dále směr Leština u Světlé, na silnici č.130 (směr Ledec n.S.), 1,5km za obcí Kynice odbočit vpravo do Číhoště

Vlakem: do železniční stanice Leština u Světlé, na trati č.230 Kolín – Havlíčkův Brod ( přibližně 6km )

Autobusem: Ze Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou nebo Leštiny u Světlé n.S. – pouze v pracovní dny!

Převzato ze stránek farnosti Číhošť.  

Pár fotografií, pořízených při pouti kněží chrudimského vikariátu, si můžete zde prohlédnout.

.

Články z kategorie

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se