Životopis svatého Josefa

Svatý Josef
Iosephus, sponsus Virginis Mariæ

19. března, slavnost
Postavení: snoubenec Panny Marie a Ochránce všeobecné církve
Úmrtí: první pol.I. stol.
Patron: Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.
Atributy: dítě Ježíš, hůl, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje

ŽIVOTOPIS

Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen za snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném manželství jim byla pojítkem Boží láska, která je obdařila zázračně počatým plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich život nebyl snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta pohodlím. Přesto je plná radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení s Bohem.

Sv. Josef zemřel v Nazaretě, ještě před veřejným vystoupením Pána Ježíše.

V den 150. výročí titulu Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. V tomto roce platí mimořádné stanovení podmínek pro získání odpustků.

Přihlaste se k odběru aktualizací na webu. Veškeré novinky vám pošleme přímo do e-mailu. Přihlásit se